TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Aktif Yurttaşlık Öz-yeterlik Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Arslan, H., Dil, K., Çetin, E., ve Yazıcı, S. (2017). Aktif Yurttaşlık Öz-yeterlik Ölçeği: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 14(3), 2797-2809.


Geliştiren/Uyarlayan
Ensar Çetin, Hakan Arslan, Kemal Dil, Sedat Yazıcı


Yıl
2017


Kaynak Adı
Aktif Yurttaşlık Öz-yeterlik Ölçeği: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi
Journal of Human Sciences


Cilt
14


Sayı
3


Sayfa Aralığı
2797-2809


Link:
https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/aktif-yurttaslik-oz-yeterlik-olcegi-toad.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Sorumlu Yazar
Hakan Arslan


İletişim
hkncagan@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Aktif Yurttaşlık Öz yeterlilik


Alt Boyutlar
Kalıtım, Protesto, Sorumluluk


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

1. Siyasette neler olup bittiğini anlayabiliyorum.
2.Siyasi konular hakkında kendi kendime düşünce
geliştirebiliyorum.
3. Dünyada ve Türkiye’de cereyan eden olayları rahatlıkla
yorumlayabilirim.
4. Siyasi partilerin genel düşüncelerini söyleyebilirim.


Kimlere Uygulanabilir
Vatandaşlar


Derecelendirme
1: Hiç, 5: Tamamen


Ölçek Puanlaması

Ölçekte ters madde bulunmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

DFA sonucunda ölçeğin faktör yükleri Siyasi Okuryazarlık
boyutunda .71-80, Katılım boyutunda .35-.85, Protesto ve Sorumluluk boyutunda .37-.84 arasında değişmektedir. DFA çalışmalarında ki-kare (χ²), χ²/sd dışında en sık başvurulan uyum indeksleri GFI, CFI, NFI, RFI, AGFI, IFI ve RMSEA’dır. İlgili literatüre göre, oluşturan modelin uygunluğu için uyum indekslerinin GFI > .90, CFI > .95, NFI > .90, RFI > .90, AGFI > .85, IFI > .95, NNFI > .95 ve RMSEA < .08 şeklinde olması gerekir (Kline, 2011; Şimşek, 2007). Bu çalışmada elde edilen uyum indeksleri ise; RMSEA = .070, GFI = .90, CFI = .97, NFI =.95, RFI = .95, AGFI = .87, IFI = .97 ve NNFI = .96 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, 18 madde ve 3 faktörden oluşan ölçeğin yapı geçerliğinin sağladığını göstermektedir.


Güvenirlik

AYÖYÖ’nin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı ,90 olarak bulunmuştur ki bu değer
literatürde mükemmel sınırlar içerisinde kabul edilmektedir (Nunnally, & Bernstein, 1994). Ölçeğin güvenilirliği, alt boyutları açısından test edildiğinde de oldukça yüksek puanlar ortaya çıkmıştır. 1. alt boyut (1.,2.,3. ve 4. maddeler) .84; 2. alt boyut (5., 6., 7., 8. ve 9. maddeler) .82 ve 3. alt boyut (10.,11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. ve 18. maddeler) .86 olarak tespit edilmiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi