TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Antrenörlerin Meslek Etiği Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Kayır, B. ve Özbek, O. (2019). Antrenörlerin Meslek Etiği Davranışları Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(3), 134-144. doi: 10.33689/spormetre.601953


Geliştiren/Uyarlayan
Burakcan Kayır, Oğuz Özbek


Yıl
2019


Kaynak Adı
Antrenörlerin Meslek Etiği Davranışları Ölçeği: Ölçek geliştirme ve geçerlik çalışması


Dergi
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi


Cilt
17


Sayı
3


Sayfa Aralığı
134-144


Link:
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/810063


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
http://dx.doi.org/10.33689/spormetre.601953


Sorumlu Yazar
Oğuz Özbek


İletişim
oozbek@sports.ankara.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Antrenörlük Etiği, Mesleki Etik


Alt Boyutlar
Hoşgörü, Profesyonellik, Saygı, Sorumluluk


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ölçek 19 madde dört faktörlü yapıdadır.
Profesyonellik (4m): Sporcularının sağlığını kazanma duygusundan önde tutma
Saygı (12m): Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uyma
Sorumluluk (16m): Sporcuları ile cinsel yakınlıktan kaçınma
Hoşgörü (19m): Sporculara hoşgörülü davranma


Kimlere Uygulanabilir
Lisanslı Sporcular, Türkiye Genelinde Antrenörlük Belgesine Sahip Kişiler


Derecelendirme
5'li Likert (1=hiç uymam/uymaz, 2=az uyarım/uyar, 3=orta düzeyde uyarım/uyar, 4=çok uyarım/uyar ve 5=tam uyarım/uyar)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 19 ile 95 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucu maddeler dört alt boyutta yer almıştır. Birinci boyutun varyansı % 58.5, ikinci boyutun varyansı % 5.6, üçüncü boyutun varyansı % 4.2, dördüncü boyutun varyansı % 3.1 şeklinde bulunmuştur. Bu dört boyut toplam varyansın % 71.5’ini açıklamaktadır. AFA sonucu ölçekte, birinci boyutta 9, ikinci boyutta 4, üçüncü boyutta 3 madde, dördüncü boyutta 3 olmak üzere toplam 19 madde yer almıştır.


Güvenirlik

Ölçek bütünü için iç tutarlılık değerinin 0.96 olduğu, alt boyutların iç tutarlılık değerlerinin ise .78 ile .94 arasında değiştiği görülmüştür.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi