TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Klinik Değerlendirme için Öz Yeterlilik Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: https://0210mefpu-y-https-onlinelibrary-wiley-com.proxy2.marmara-elibrary.com/doi/epdf/10.1111/jocn.12257


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 161 Danışmanlık Becerileri


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Zengin, N., Pınar, R., Akinci, A. C., & Yildiz, H. (2014). Psychometric properties of the Self‐efficacy for Clinical Evaluation Scale in Turkish nursing students. Journal of clinical nursing, 23(7-8), 976-984.


Geliştiren/Uyarlayan: Ayşe Çil Akıncı, Hicran Yıldız, Neriman Zengin, Rukiye Pınar


Yıl: 2014


Kaynak Adı: Psychometric properties of the self‐efficacy for clinical evaluation scale in Turkish nursing students


Dergi: Journal of Clinical Nursing


Cilt: 23


Sayı: 7-8


Sayfa Aralığı: 976-984


DOI: 10.1111/jocn.12257


Sorumlu Yazar: Neriman Zengin


İletişim: zneriman@yahoo.com


Ölçülen Özellikler: Öz-yeterlik


Alt Boyutlar: Önemlilik, Öz-yeterlik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Klinik Değerlendirme için Öz Yeterlilik Ölçeği 2 alt boyuttan ve 30 maddeden oluşmaktadır.


Kimlere Uygulanabilir: Hemşirelik öğrencileri


Derecelendirme: 4'lü Likert (1=kesinlikle alakası yok - 4= kesinlikle alakası var)


Ölçek Puanlaması:

Klinik Değerlendirme için Öz Yeterlilik Ölçeğinden alınabilecek puan 30 ile 120 arasında değişmektedir.


Çeviri Süreci:

Üç dilbilimsel uzman ölçeği Türkçe'ye çevirdi. Sonra, Türkçe ifadeler altı hemşirelik öğretim üyesi tarafından değerlendirildi. Türk nüfusuna uygun olup olmadığı ve hemşirelikte verilen öğrencilere uygun olması için değerlendirmeler yapıldı. Türk ölçeği yorum ve değerlendirmelerin alınmasından sonra son halini almıştır. Ardından bir pilot çalışma 30 öğrenciye uygulandı. Sonra üç kişilik başka bir grup dilbilim uzmanı, İngilizce'ye çevrildi. Geri çevrilen ölçek gözden geçirildi ölçeği geliştiren Clark ve arkadaşları tarafından değerlendirildi. Son olarak, Türkçe SECS geliştirildi.
Çevirmenler İngilizce ve Türk kültürüne aşinaydı.


Geçerlik:

Yakınsak geçerlilik, SECS ve GSES arasında orta düzeyde bir korelasyon teyit edilerek elde edildi. Bu, SECS ve GSES'teki yapıların tamamen benzer; ancak, temelde farklı yapılar öz-yeterlik boyutlarının kavramsallaştırılması evrenseldir.


Güvenirlik:

Yapılan iç tutarlılık değerlendirmesi, test-tekrar test ve madde-ölçek korelasyonu sonucu Croanbach Alfa değeri 2 alt boyut için sırasıyla 0.94 ile 0.97 ve test-tekrar test korelasyonu 0.64 ile 0.81 bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Psychometric properties of the self-efficacy for clinical evaluation scale in Turkish nursing students


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Makale


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi