TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Alt Boyutlar: Olumsuz Tutum

15 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akıllı Tahta Tutum Ölçeği-ATTÖ

Şad, S.N. (2012). An Attitude Scale For Smart Board Use İn Education: Validity and reliability studies. Computers & Education, 58 (3), 900-907.

Cebir Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği

Bal, A. P. ve Karacaoğlu, A. (2015). Cebir Konusuna Yönelik bir tutum ölçeği geliştirme çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama 11(4), 1258-1271.

Çocuk Yetiştirmeye Yönelik Anne-Baba Görüşleri Ölçeği

Özyürek, A . (2018). Anne- baba çocuk yetiştirme tutumları ve üç farklı ölçek geliştirme çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22(2) , 659-676.

COVID-19 Aşısına Yönelik Tutumlar Ölçeği

Geniş, B., Gürhan, N., Koç, M., Geniş, Ç., Şirin, B., Çırakoğlu, O. C., & Coşar, B. (2020). Development of Perception and Attitude Scales Related with COVID-19 Pandemia. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 5(7), 306-328. doi: 10.46872/pj.127

Eğitsel Oyuna Yönelik Tutum Ölçeği

Altuner-Çoban, G.Ş., Bozkurt, E., Kan, A. (2019). The development of an Attitude Scale for Educational Games: The study of validity and reliability. Turkish Studies Educational Sciences, 14(3), 287-302. doi: 10.29228/TurkishStudies.22798

Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Tutum Ölçeği

Evrekli, E., İnel, D., Balım, A. G. ve Kesercioğlu, T. (2009). Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(2), 134-148.

Fizik Tutum Ölçeği

Nalçacı, İ. Ö., Akarsu, B., ve Kariper, İ. A. (2011). Orta öğretim öğrencileri için fizik tutum ölçeği derlenmesi ve öğrenci tutumlarının değerlendirilmesi. Journal of European Education, 1(1), 1-6.

İngilizce Öğretmenlerinin İşe Alım Sistemine Yönelik Tutumları Ölçeği

Yeşilçınar, S. & Çakır, A. (2020). Development and validation of the English teachers attitudes towards recruitment system scale. İlköğretim Online (elektronik), 19 (3), 1548-1564. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2020.733191

Kavram Haritası Yöntemine Yönelik Tutum Ölçeği

Oluk, N. T., Kan, A., ve Ekmekci, G. (2016). Kavram Haritası Yöntemine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(1), 95-110.

Özel Eğitim Dersine İlişkin Ölçek

Yaralı, D. (2015). Özel Eğitim Dersine İlişkin Ölçek geliştirme çalışması: geçerlik ve güvenirlik . e – Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi , 2 (2) , 12-22 .

Özel Eğitim Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Yaralı, D. (2015). Özel eğitim dersine ilişkin ölçek geliştirme çalışması: Geçerlik ve güvenirlik. e–Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (2),12-22.

Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Bir Tutum Ölçeği

Yaralı, D. (2015). Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3).,1-11.

Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Bir Tutum Ölçeği

Yaralı, D. (2015). Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi . e-Kafkas Journal of Educational Research , 2 (3) , 1-11 .

Whatsapp Uygulaması Üzerinden Grup Sohbetlerine Yönelik Veli Tutum Ölçeği

Özer, A., Karakay, İ. ve Eryılmaz, S.(2019).Whatsapp Uygulaması Üzerinden Grup Sohbetlerine Yönelik Veli Tutum Ölçeği: geçerlilik ve güvenirlik çalışması.13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’nda sunulan bildiri.Kırşehir:Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye

Zekâ Oyunlarına Yönelik Tutum Ölçeği (ZOTÖ)

Kurupınar, A. & Aydoğan, Y. (2020). Zekâ Oyunlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin (ZOTÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies - Education, 15(6), 4383-4400. https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.46454

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi