TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ahlaki Kimlik Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Yılmaz, F. ve Yılmaz, F. (2015). Ahlaki Kimlik Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4),11-133. http://dx.doi.org/10.18026/cbusos.35372


Geliştiren/Uyarlayan
Fatih Yılmaz, Ferat Yılmaz


Yıl
2015


Kaynak Adı
Ahlaki Kimlik Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması.


Dergi
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi


Cilt
13


Sayı
4


Sayfa Aralığı
111-133


Link:
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cbayarsos/article/download/5000165219/5000160201


Dosyalar

Makale
PDF


DOI
http://dx.doi.org/10.18026/cbusos.35372


Sorumlu Yazar
Ferat Yılmaz


İletişim
yilmazferat@hotmail.com


Ölçülen Özellikler
Ahlak, Ahlaki Kimlik, Kimlik


Alt Boyutlar
İçselleştirme, Sembolleştirme


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

2 alt boyut ve 10 madde
İçselleştirme(5): Bu özelliklere sahip bir insan olmak bana kendimi iyi hissettirirdi.
Sembolleştirme(5): Sıklıkla, bu özelliklere sahip biri olduğumu gösteren kıyafetler giyerim.


Kimlere Uygulanabilir
Üniversite Öğrencileri, Yetişkinlere


Derecelendirme
7'li Likert ("Hiç katılmıyorum” ifadesi 1 puana, “Tamamen katılıyorum” ifadesi ise 7 puana denk gelecek biçimde puanlanmaktadır.


Ölçek Puanlaması

Her alt boyut kendi içinde puanlanmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puanlar bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.


Çeviri Süreci

AKÖ’de yer alan maddeler, üç farklı uzman tarafından ayrı ayrı Türkçeye çevrilmiştir. Bu üç uzmana ait çeviriler karşılaştırılmış ve araştırmacılar tarafından en uygun bulunan ifadelerle, AKÖ’nün Türkçe formunun taslak hali oluşturulmuştur. Bu form oluşturulurken birebir çeviri yapmaktansa, maddelerin Türkçedeki en iyi karşılığının ifade edilmesine dikkat edilmiştir.


Geçerlik

Uygulanan AFA sonucu elde edilen KMO değeri .77; Bartlett Sphericity Testi sonucu ise 595.636 (p<.001, sd=45) olarak tespit edilmiştir. KMO değerinin .70 üzerinde olması ve Bartlett Sphericity testinin anlamlı çıkması toplanan verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir.


Güvenirlik

AKÖ’nün test-tekrar test güvenirliğini belirlemek için 44 sınıf öğretmeni adayından oluşan bir gruptan elde edilen verilere başvurulmuştur


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
The Self-İmportance Of Moral İdentity


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Aquino, K., & Reed II, A. (2002). The Self-İmportance Of Moral İdentity. Journalist Of Personality And Social Psychology, 83(6), 1423-1440.


Orijinal Ölçek Yazarlar
Americus Reed II, Karl Aquino


Orijinal Ölçek Yıl
2002


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
The Self-İmportance Of Moral İdentity


Orijinal Ölçek Link:
http://psycnet.apa.org/journals/psp/83/6/1423/


Orijinal Ölçek DOI
http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.83.6.1423


Orijinal Ölçek Dergi
Journal Of Personality And Social Psychology


Orijinal Ölçek Cilt
83


Orijinal Ölçek Sayı
6


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
1423-1440


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi