TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçülen Özellikler: öz düzenleme

15 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz-Düzenleme Becerileri Ölçeği (Anne Formu)

Erol, A. ve İvrendi, A . (2018). 4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz-Düzenleme Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi (Anne Formu). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 178-195.

Algılanan Öz-Düzenleme Ölçeği

Arslan, S. ve Gelişli, Y. (2015). Algılanan Öz-Düzenleme Ölçeği'nin geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 67-74. http://dx.doi.org/10.19126/suje.91303

Baş-Ayak Parmakları-Dizler-Omuzlar- Revizyon (BADO-R) / Revised Head-Toes-Knees-Shoulders (HTKS-R)

Özcan, Ö., Erol E., & İvrendi A. (2023). Behavioral self-regulation skills and the teacher-child relationship in early childhood. International Journal of Contemporary Educational Research, 10(2), 382-394. https://doi.org/10.52380/ijcer.2023.10.2.268

Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği

Sezgin, E. ve Demiriz, S. (2016). Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin (ÇODDÖ) Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 702-718.

Çocuk Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Ertürk-Kara, H. G. (2017). The role of chıldren’s behavioral skills in predicting early academic skills. The Journal of International Social Research, 10(49), 432-441.

Ergenler İçin Öz Düzenleme Ölçeği

Kaşıkcı, F., & Öğülmüş, S. (2023). Development of Self-Regulation Scale for Adolescents. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 56 (1), 56-92 . https://doi.org/10.30964/auebfd.1190039

Fen Dersine Yönelik Uyumsal Öğrenme Durumları Ölçeği

Şenler, B. (2014, 11-14 Eylül). Fen Dersine Yönelik Uyumsal Öğrenme Durumları Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye.

Fen Öğrenimine Yönelim Ölçeği

Yetişir, M. İ. ve Ceylan, E. (2015). Fen Öğrenimine Yönelim Ölçeğinin Türkçe’ ye uyarlanması. İlköğretim Online, 14(2), 657-670. doi: 10.17051/io.2015.49510

Öz-Düzenleme Ölçeği

Kaplan, E. (2014). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğrencilerinde öz-düzenleme: ölçek uyarlama çalışması (Yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Öz-Düzenlemeli Çevrimiçi Öğrenme Ölçeği

Yavuzalp, N. ve Bahçivan, E. (2019).Öz-Düzenlemeli Çevrimiçi Öğrenme Ölçeğinin güncellenmiş versiyonunun türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması.13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’nda sunulan bildiri.Kırşehir:Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye

Sportif Öz Düzenleme Ölçeği

Akeren, İ., & Çingöz, Y.E. (2023). Sportif Öz Düzenleme Ölçeği (SÖDÖ): Geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 8 (23), 1146-1169. http://dx.doi.org/10.35826/ijetsar.592

Teknoloji Öğrenime Karşı Motivasyon ve Öz-düzenleme Ölçeği

Şekerci A. (2017). Adaptation of motivation and self-segulation towards technology learning scale (MSRTL) to Turkish: Validity and eeliability study. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 487 – 513.

Ters Yüz Öğrenme Öğretmen Öz-Yeterlik Algı Ölçeği

Erensayin, E., Güler, Ç. ve Erensayin, E. (2019). Ters Yüz Öğrenme Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeği geçerlik ve güvenirliği. Ispec 3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi Tam Metin Kitabı (s.395-399) içinde. Van, Türkiye.

Üç Etkileşim Türünde Çevrimiçi Öz Düzenleme Ölçeği

Çakır, R., Kara, M. ve Kukul, V. (2019). Üç Etkileşim Türünde Çevrimiçi Öz Düzenleme Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 9(2), 332-348. Doi:10.17943/etku.499407

Yazmaya Yönelik Öz-Düzenleme Yetkinliği Ölçeği

Çelikkaleli, Ö. ve Yıldırım, K. (2015). Yazmaya Yönelik Öz-Düzenleme Yetkinliği Ölçeği’nin Türkçe uyarlama çalışmaları. International Online Journal of Educational Sciences, 7(4), 223-236. doi: http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2015.04.015

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi