TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz-Düzenleme Becerileri Ölçeği (Anne Formu)

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Erol, A. ve İvrendi, A . (2018). 4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz-Düzenleme Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi (Anne Formu). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 178-195.


Geliştiren/Uyarlayan
Ahmet Erol, Asiye İVRENDİ


Yıl
2018


Kaynak Adı
4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz-Düzenleme Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi (Anne Formu)


Dergi
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt
44


Sayfa Aralığı
178-195


Link:
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/484442


Dosyalar

Makale
PDF


DOI
10.9779/PUJE.2018.213


Sorumlu Yazar
Ahmet EROL


İletişim
ahmete@pau.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Çalışma Belleği, Dikkat, Engelleyici Kontrol, öz düzenleme


Alt Boyutlar
Çalışma Belleği, Dikkat Düzenleme, Engelleyici Kontrol


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

1 Olayları önceliğine göre sıralar.
2 Hedefe ulaşmak için aşama aşama gerekli düzenlemeleri yapar.
3 Verilen yönergeleri takip eder.
4 Konsantrasyonu toplayarak bir sorunu çözer.
5 Bir aktiviteyi veya etkinliği sonuna kadar sürdürür.
6 Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurar.
7 Yapılan planları hatırlar (“Yemekten sonra bahçeye çıkacağız” denildiğinde yemekten sonra bahçeye çıkılacağını hatırlaması gibi).
8 Eşyalarını koyması gereken yeri hatırlar.
9 Eşyalarını koyduğu yeri hatırlar.
10 Öğrendiklerini hatırlar (Öğrendiği bir şarkıyı hatırlaması gibi).
11 Bir görevi ya da etkinliği yapması için verilen yönergeleri hatırlar.
12 Duygu ve düşüncelerini rahatça ortaya koyar.
13 Kalabalık karşısında kendini ifade eder.
14 Başkalarının duygularının nedenlerini ve sonuçlarını söyler.
15 Kendisiyle ilgili olumlu şeyler söyler (Çok güzel bir resim çizdim gibi).
16 Kendini ortaya koyması gerektiği yerde sağlıklı şekilde ortaya koyar.
17 Gerginlik yaratacak bir durumda kendini kontrol eder.
18 Kızgınlığını kontrol etmek için farklı yollar kullanır.
19 İstekleri ile kurallar çeliştiğinde bile kurallara uyar.
20 Çok sevdiği bir oyuncağı izin almadan oynamaz.

Toplam 20 madde


Kimlere Uygulanabilir
4-6 yaş çocukları, Okul Öncesi Dönem Çocukları


Derecelendirme
5'li likert (1-Hiçbir Zaman, 2-Nadiren, 3-Bazen, 4- Çocuklukla, 5-Her Zaman)


Ölçek Puanlaması

Ölçek 20 maddelik ve beşli likert (1-Hiçbir Zaman, 2-Nadiren, 3-Bazen, 4- Çocuklukla, 5-Her Zaman) şeklinde punalanmaktadır


Ölçek Değerlendirmesi

En yüksek 100 en düşük 20 şeklinde değerlendirilmektedir. Çocuğun puanı arttıkça öz düzneleme becerlierlin iyi olduğu yorumu yapılanbilir.


Geçerlik

Ölçeğin yapı geçerliği için eş zaman ölçüt geçerliği, açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kullanılmıştır. AFA sonucu ölçeğin 20 madde ve 4 faktörden oluştuğunu ve toplam varyansın %61’nin açıklandığını göstermektedir. Faktörler dikkat, çalışma belleği, engelleyici kontrol–duygu ve engelleyici kontrol–davranış olarak isimlendirilmiştir. DFA sonucunda ise elde edilen yapının uyum indekslerinin yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir (χ2/sd=1.91, RMSEA=.07, SRMR=.07).


Güvenirlik

Ölçeğin toplam madde korelasyonları .36 ile .70 arasında değişmektedir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısının .90, eş zaman geçerliğinin .84 ve test tekrar test güvenirliğinin .77 olduğu saptanmıştır. Bu bulgulardan hareketle, ölçeğin 4-6 yaş çocuklarının öz-düzenleme becerilerini anne görüşlerine dayalı olarak geçerli ve güvenir bir şekilde belirlemek için kullanılabileceği söylenebilir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi