TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçülen Özellikler: Öğretmen Tutumları

10 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Eğitsel Kulüp Çalışmalarına İlişkin Öğretmen Tutumları Ölçeği

Kılıçarslan, T. (2009). Öğretmenlerin eğitici kulüp çalışmalarına ilişkin tutumları. (Yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Öğretim Programlarındaki Değişime Uyum Ölçeği

Karsantık, Y. ve Yağcı, E. (2022). Öğretim Programlarındaki Değişime Uyum Ölçeği’nin geliştirilmesi. Ege Eğitim Dergisi, 23(3), 245- 262. https://doi.org/10.12984/egeefd.1108797

Öğretmen Tutumları Ölçeği

Sarmusak, D. (2011). İlköğretim öğrencilerinin empatik eğilimleri ve algıladıkları öğretmen tutumlarının öğrencilerin ahlakî değer yargılarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitim Tutumları

Yazıcı, S., Başol, G., ve Toprak, G. (2009). Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitim Tutumları: Bir güvenirlik ve geçerlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 229-242.

Öğretmenlerin Disleksili Öğrencilere Yönelik Öğretim Tutumları Ölçeği

Altındağ Kumaş, Ö. & Sardohan Yıldırım, A. E. (2021). Öğretmenlerin Disleksili Öğrencilere Yönelik Öğretim Tutumları Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . OPUS International Journal of Society Researches , 18 (44) , 8154-8171 . DOI: 10.26466/opus.969139

Öğretmenlerin Özel Gereksinimli Öğrencilere Yönelik Tutumu Ölçeği

Atik, S., Düzdemir, M. (2023). Öğretmenlerin Özel Gereksinimli Öğrencilere Yönelik Tutumu Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14 (2), 310-332. DOİ: https://doi.org/10.19160/e-ijer.1180828

Sınıf İçi İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeği

Tanhan,F. ve Şentürk, E. (2011). Sınıf İçi İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Öğretmen Tutumları Ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(35), 44-53.

Sınıf Yönetimine Yönelik Öğretmen Davranışlarına Dair Beklenti ve Algı Anketi

Turanlı, A. S. (1995). Öğrencilerin, sınıf yönetimine yönelik öğretmen davranışlarına dair beklenti ve algıları (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sınıfın Sosyal Çevresini Algılama Ölçeği

Bayraktar. (2013). Sınıfın Sosyal Çevresini Algılama Ölçeği: İki ayrı örneklemde geçerlik ve güvenirliğin sınanması. Türk Psikoloji Yazıları, 16(31), 1-13.

Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisine İlişkin Tutum Ölçeği

Gülbahar, B. ve Saylan, M. (2019). Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisine İlişkin Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Tam Metin Kitabı içinde (s.168-195). Nevşehir, İstanbul.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi