TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Algılanan Konteyner Taşımacılığı Hizmet Kalitesi Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=P3dtmmHrq-mzEcmCLi1CqZ5a8QKh48X8bDktUcpndIKpxB5l6OmeyjwBKB9NvFog


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

40 Sosyal ve Beşeri Bilimler » 480 İktisadi ve İdari Bilimler


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Tuna, O. (1999). Örgütsel pazara yönelik hizmetlerde algılanan hizmet kalitesi, davranışsal niyetler ve müşteri özellikleri ilişkisi: Konteyner taşımacılığı hizmetleri üzerine bir araştırma (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.


Geliştiren/Uyarlayan: Okan Tuna


Yıl: 1999


Kaynak Adı: Örgütsel pazara yönelik hizmetlerde algılanan hizmet kalitesi, davranışsal niyetler ve müşteri özellikleri ilişkisi: Konteyner taşımacılığı hizmetleri üzerine bir araştırma


Tez Türü: Doktora


Üniversite: İstanbul Üniversitesi


Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü


Şehir: İstanbul


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: Okan Tuna


İletişim: otuna@deu.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Hizmet Kalitesi


Kimlere Uygulanabilir: Konteyner taşımacılığı firmasının müşterileri, Nakliye müteahhitleri


Derecelendirme: 5'li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum - 5= kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 34 ile 170 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçekten alınan pozitif sonuç, ilgili değişkenin yükleten açısından kaliteli olarak algılandığını göstermektedir. Negatif sonuç ise, alınan hizmet kalitesinin düşük seviyede olduğunu göstermektedir.


Geçerlik:

Algılanan hizmet kalitesini ölçmek amacıyla meydana getirilen 34 parçalı ölçeğin, genel hizmet kalitesinin sorulduğu tek parçalı ölçek ile arasındaki Pearson korelasyon katsayısı .526 (.000 anlamlılık seviyesinde) olarak hesaplanmıştır. Bu iki ölçek arasındaki pozitif ve anlamlı korelasyon, algılanan konteyner taşımacılığı hizmet kalitesine yönelik ölçeğin yaklaşım geçerliliğinin olduğunu göstermektedir.


Güvenirlik:

Yapılan analiz sonucunda, algılanan konteyner taşımacılığı hizmet kalitesi ölçeğinin Cronbach Alfa katsayısı .8493, Guttman Split-Half katsayısı ise .8452 olarak bulunmuştur. 12 numaralı değişkenin ölçekten silinmesi ise, Cronbach Alfa katsayısını .8498'e yükseltmektedir. Bu durumda, ölçeğin varyansı 263.4600, düzeltilmiş değişken-ölçek korelasyonu .8498 olmaktadır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi