TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Algılanan Konteyner Taşımacılığı Hizmet Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
40 Sosyal ve Beşeri Bilimler » 480 İktisadi ve İdari Bilimler


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Tuna, O. (1999). Örgütsel pazara yönelik hizmetlerde algılanan hizmet kalitesi, davranışsal niyetler ve müşteri özellikleri ilişkisi: Konteyner taşımacılığı hizmetleri üzerine bir araştırma (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.


Geliştiren/Uyarlayan
Okan Tuna


Yıl
1999


Kaynak Adı
Örgütsel pazara yönelik hizmetlerde algılanan hizmet kalitesi, davranışsal niyetler ve müşteri özellikleri ilişkisi: Konteyner taşımacılığı hizmetleri üzerine bir araştırma


Tez Türü
Doktora


Üniversite
İstanbul Üniversitesi


Enstitü
Sosyal Bilimler Enstitüsü


Şehir
İstanbul


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=P3dtmmHrq-mzEcmCLi1CqZ5a8QKh48X8bDktUcpndIKpxB5l6OmeyjwBKB9NvFog


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Okan Tuna


İletişim
otuna@deu.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Hizmet Kalitesi


Kimlere Uygulanabilir
Konteyner taşımacılığı firmasının müşterileri, Nakliye müteahhitleri


Derecelendirme
5'li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum - 5= kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 34 ile 170 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçekten alınan pozitif sonuç, ilgili değişkenin yükleten açısından kaliteli olarak algılandığını göstermektedir. Negatif sonuç ise, alınan hizmet kalitesinin düşük seviyede olduğunu göstermektedir.


Geçerlik

Algılanan hizmet kalitesini ölçmek amacıyla meydana getirilen 34 parçalı ölçeğin, genel hizmet kalitesinin sorulduğu tek parçalı ölçek ile arasındaki Pearson korelasyon katsayısı .526 (.000 anlamlılık seviyesinde) olarak hesaplanmıştır. Bu iki ölçek arasındaki pozitif ve anlamlı korelasyon, algılanan konteyner taşımacılığı hizmet kalitesine yönelik ölçeğin yaklaşım geçerliliğinin olduğunu göstermektedir.


Güvenirlik

Yapılan analiz sonucunda, algılanan konteyner taşımacılığı hizmet kalitesi ölçeğinin Cronbach Alfa katsayısı .8493, Guttman Split-Half katsayısı ise .8452 olarak bulunmuştur. 12 numaralı değişkenin ölçekten silinmesi ise, Cronbach Alfa katsayısını .8498'e yükseltmektedir. Bu durumda, ölçeğin varyansı 263.4600, düzeltilmiş değişken-ölçek korelasyonu .8498 olmaktadır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi