Zarit Bakıcı Yük Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Özlü, A., Yıldız, M. ve Aker, T. (2009). Zarit Bakıcı Yük Ölçeğinin şizofreni hasta yakınlarında geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Noropsikiyatri Arşivi, 46, 38-42.

DOI: 
http://dx.doi.org/10.1093/geront/20.6.649
Sorumlu Yazar: 
Aslı Özlü
İletişim: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

5 alt boyut ve 19 madde
Ruhsal Gerginlik ve Özel Yaşamın Bozulması (7 m): Yakınınızla geçirdiğiniz zaman yüzünden kendiniz için yeterli zamanınız olmadığını düşünür müsünüz?
Sinirlilik ve Kısıtlanmışlık (3 m): Yakınınızla birlikteyken kızgınlık hisseder misiniz?
Toplumsal İlişiklerde Bozulma (3 m): . Yakınınız nedeniyle arkadaşlarınızı davet etmekten rahatsızlık duyar mısınız?
Ekonomik Yük (4 m): . Kendi harcamalarınıza ek olarak yakınınıza bakacak kadar paranız olmadığını düşünür müsünüz?
Bağımlılık (2 m): Yakınınızın size bağımlı olduğunu düşünür müsünüz?

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1= asla - 5= nerdeyse her zaman)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 19 ve 95 puan arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçek puanının yüksek olması, yaşanılan sıkıntının yüksek olduğunu göstermektedir.

Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla, 100 katılımcının aldığı puanlar üzerinden faktör analizi yapıldı. Analize alınan 22 maddenin 5 faktör altında toplandığı görüldü. Bu faktörler, Ruhsal gerginlik ve özel yaşamın bozulması, sinirlilik ve kısıtlanmışlık, toplumsal ilişkilerde bozulma, ekonomik yük ve bağımlılık olarak isimlendirildi.Geçerlilik katsayıları , duygusal tükenmede .46, duyars›zlaflmada .79, kiflisel baflar›da .85’dir.

Güvenirlik: 

Bu çalışmada, Zarit Bakıcı Yük Ölçeği’nin şizofreni ailelerinde ya da bakıcıarında genel olarak yeterli geçerlilik ve güvenirliğe sahip olduğu bulundu.Türkçe versiyonunun güvenilirlik katsayıları duygusal tükenmede .84, duyarsızlaşmada .78, kişisel
başarılarda ise .72’dir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Zarit Caregiver Burden Scale
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Zarit, S. H., Reever, K. E., & Bach-Peterson, J. (1980). Relatives of the impaired elderly: correlates of feelings of burden. The Gerontologist, 20(6), 649-655. doi: 10.1093/geront/20.6.649

DOI: 
http://dx.doi.org/10.1093/geront/20.6.649
Orijinal Form Geçerlik: 

Ölçüt geçerliği bulguları incelendiğinde, Zarit Bakıcı Yük ölçeği ve alt ölçekleri ile Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve alt ölçekleri arasında oldukça yüksek korelasyonlar saptanmıştır. Maslach Tükenmişlik ölçeğinin alt ölçeği olan kişisel başarı alt ölçe-
ği ile yük ölçeği toplam puanı arasında negatif yönde anlamlı bir
ilişki saptanmıştır.

Orijinal Form Güvenirlik: 

Urizar (2006), ölçeğin
iç tutarlığını (alfa: 91), test tekrar test güvenirliğini (0.86), görüşmeciler arası tutarlığı (0.63) bulmuşltur (23). İnci (2006), tarafından yapılan çalışmada Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeğinin Cronbach alfa
katsayısı 0.95 bulunmuştur (26). Bizim araştırmamızdaki iç tutarlı-
lık katsayısı (alfa: 0.83) bu bulgularla uyumlu gözükmektedir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi