TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Alt Boyutlar: Bağımlılık

15 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Birtchnell Eş Değerlendirme Ölçeği

Kabakçı, E., Tuğrul, C. ve Öztan, N. (1993). Birtchnell Eş Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 8(29), 31-37.

Cep Telefonu Problemli Kullanım (PU) Ölçeği

Tekin, Ç. (2012). Cep telefonu problemli kullanım (PU) ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Cep Telefonu Problemli Kullanım (Pu) Ölçeği

Tekin, Ç., Güneş, G. & Çolak, C. (2014). Adaptation of problematic mobile phone use scale to Turkish: A validity and reliability study. Medicine Science, 3(3), 1361-1381. doi: 10.5455/medscience.2014.03.8138

Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği Kısa Formu

Hisli-Şahin, N. ve Durak-Batıgün A. (2016). Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği Kısa Formu (FOTÖ-17) uyarlama çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 19(38), 91-99.

Genişletilmiş Benlik Ölçeği

Katı, A. C., & Şevik, A. E. (2024). Adaptation of Extended Self Scale into Turkish: Validity and Reliability Study. Journal of Applied and Theoretical Social Sciences, 6(2), 156-178.

İnternet Kumar Bağımlılığı Ölçeği (İKBÖ)

Karaibrahimoğlu, A., Kişioğlu, A. N., Çoban, B., Yıldırım, A., & Yılmaz, S. D. (2021). Validity and reliability study of online gambling addiction scale (OGAS). Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 8(3), 186-193.

Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyleri Ölçeği

Korkmaz, Ö. ve Yeşil, R. (2011). Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyleri Ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 110-126.

Miyokart Enfarktüsü Boyutsal Değerlendirme Ölçeği

Yılmaz, E., Eser, E., Şekuri, C., & Kültürsay, H. (2011). Miyokart İnfarktüsü Boyutsal Değerlendirme Ölçeği (MIDAS) Türkçe sürümünün psikometrik özellikleri. Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 11, 386-401. doi:10.5152/akd.2011.105

Miyokart Enfarktüsü Boyutsal Değerlendirme Ölçeği

Uysal, H., vd.(2009). Miyokart Enfarktüsü Boyutsal Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 37(8), 543 – 550.

Öğretmen – Öğrenci İlişki Ölçeği

Demirtaş-Zorbaz, S., Özer, A., Gençtanırım Kurt, D. ve Ergene, T. (2016). Öğretmen–Öğrenci İlişki Ölçeği’nin (ÖÖİÖ) uyarlanması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7 (2), 407-418.

Problemli Akıllı Telefon Kullanımı ve Ön Psikometrik Özellikleri Ölçeği

Yıldız, E., P., Çengel, M., Alkan, A. (2020). Problemli Akıllı Telefon Kullanımı ve Ön Psikometrik Özellikleri Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6(2), 516-530.

Sosyal Paylaşım Ağlarında Konum Belirleme Ölçeği

Arslan, A. ve Kırık, A. M. (2013). Sosyal Paylaşım Ağlarında Konum Belirleme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 10(40), 223-231.

Yaşam Kalitesi Ölçeği (National Eye Institute-Visual Function Questionnaire – NEI VFQ-25/TR)

İğici-Öner, S. (2010). Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi' ne 2008 Yılı ilk yarısında başvuran yaşa bağlı maküla dejenerasyonu olgularının NEI VFQ-25/TR Yaşam Kalitesi Ölçeği ile Değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Zarit Bakıcı Yük Ölçeği

Özlü, A., Yıldız, M. ve Aker, T. (2009). Zarit Bakıcı Yük Ölçeğinin şizofreni hasta yakınlarında geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Noropsikiyatri Arşivi, 46, 38-42.

Zihinsel Başarı Sorumluluğu Ölçeği

Acun-Kapıkıran, N. (2002). Zihinsel Başarı Sorumluluğu Ölçeği'nin güvenirliği ve geçerliği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 12-20.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi