TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 202 Şizofreni Açılımı Kapsamında ve Psikozla Giden Diğer Bozukluklar

44 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Aile Değerlendirme Ölçeği

Polat, S. (2010). Şizofren hastaları ve kardeşlerinde düşünce bozukluğu ve aile işlevleri ile ilişkileri (Tıpta Uzmanlık tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir.

Algılanan Aile Yükü Ölçeği

Arslantas, H., Adana, F., Dereboy, F., Altinyazar, V., İnal, S., Ildirli, G. S. ve Kırcı, Ç. (2011). Algılanan Aile Yükü Ölçeği'nin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 48(1), 53-58. doi: 10.4274/npa.y5617

Allen Bilişsel Seviye Tarama

Kaya-Ozturk, L., Bumin, G., Ozturk, E., & Akyurek, G. (2022). Investigation of the validity and reliability of the Turkish adaptation of Allen Cognitive Level Screen-5 (ACLS-5) with ındividuals with schizophrenia. Occupational Therapy in Mental Health, 1-17. https://doi.org/10.1080/0164212X.2022.2135671

B-Wise Ölçeği

Sarı-Narğis, B. (2011). Şizofreni hastalarında B-Wise Ölçeği'nin geçerlik güvenirlik çalışması ve metabolik sendrom ve kendilik algısıyla ilişkisi (Uzmanlık tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfun Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Hatay.

Bireysel ve Sosyal Performans Ölçeği

Aydemir, O., Ucok, A., Danaci, A. E., Sariöz, F., Canpolat, T., Karadayi, G., & Emiroglu, B. (2009). Bireysel ve Sosyal Performans Ölçeği’nin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Value in Health, 12(3), 93-100.

Büyüsel Düşünce Ölçeği

Atbaşoğlu, E. C., Kalaycıoğlu, C., ve Nalçacı, E. (2003). Büyüsel Düşünce Ölçeğinin Türkçe formunun üniversite öğrencilerindeki geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 14(1), 31-41.

Camberwell İhtiyaç Değerlendirmesi

Balıkçıoğlu, H. (1997). Şizofrenik bozuklukta ihtiyaç değerlendirilmesi (Tıpta uzmanlık tezi), Sağlık Bakanlığı, İstanbul Şişli Etfal Eğt. ve Arş. Hastanesi.

Chalder Yorgunluk Ölçeği

Adın, R. M., Ceren, A. N., Salcı, Y., Fil-Balkan, A., Armutlu, K., & Ayhan-Kuru, Ç. (2022). Dimensionality, psychometric properties and population-based norms of the Turkish version of the Chalder Fatigue Scale among adults, Health and Quality of Life Outcomes, 20(1), 1-16. https://doi.org/10.1186/s12955-022-02074-x

Deliryum Derecelendirme Ölçeği–Revize–98 (DDÖ-R98)

Cinar, M. A., Ozmenler, K. N., Ozsahin, A., & Trzepacz, P. T. (2014). Reliability and validity of the Turkish translation of the Delirium Rating Scale-Revised-98. Dusunen Adam, 27(3), 186.

Dışavurulan Duygulanım Ölçeği

Berksun, O. E., Soykan, Ç. ve Soykan, A. (1993). Dışavurulan Duygulanım Ölçeği: Ölçek uyarlama üzerine bir pilot çalışma. Türk Psikoloji Dergisi, 8 (29), 10-15.

DSM-5 İkinci Düzey Öfke Ölçeği

Çöldür, E. Ö., Öztekin, S.ve Aydemir, Ö. (2017). DSM-5 İkinci Düzey Öfke Ölçeği Türkçe formunun geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(Ek sayı.2), 85-91. https://doi.org/10.5455/apd.241221

DSM-5 Psikoz Ölçeği

Herdem, A., Dikici, D. S., Aydemir, Ö., Aydın, O., Aşçıbaşı, K., Aydın Aşık, E., ... Köroğlu, E. (2017). DSM-5 Psikoz Ölçeği Türkçe Formunun geçerliliği ve güvenilirliliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(Ek sayı.2),68-72. doi: 10.5455/apd.245202

Düşünce ve Dil Ölçeği

Ulaş, H., Alptekin, K., Özbay, D., Akdede, B. B., Çakır, E., Tümüklü, M., ... & Akvardar, Y. (2007). Düşünce ve Dil Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Klinik Psikiyatri Dergisi, 10(2), 77-85.

Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi

Saka, M. C., Uluşahin, A., Batur, S., Sütçü, A. ve Kara, S. (1998). Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Türkçe formu güvenirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 9(4), 265-268.

Expressed Emotion Ölçeği

Berksun, O. E. (1992). Şizofreni'de aile faktörü: Expressed Emotion ölçek geliştirme ve uyarlama denemesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.

Kısa Hasta Sağlığı Anketi (Kısa PHQ-r)

Çorapçıoğlu, A., & Uzuner-Özer, A. (2004). Adaptation of revised Brief PHQ (Brief-PHQ-r) for diagnosis of depression, panic disorder and somatoform disorder in primary healthcare settings. International Journal of Psychiatry in Clinical Practic, 8(1), 11-18. https://doi.org/10.1080/13651500310004452

Kısa Negatif Semptom Ölçeği (BNSS)

Polat Nazlı, I., Ergül, C., Aydemir, Ö., Chandhoke, S., Üçok, A., & Gönül, A. S. (2016). Validation of Turkish version of Brief Negative Symptom Scale. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 20(4), 265-271. http://dx.doi.org/10.1080/13651501.2016.1207086

Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi- Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli- (ÇDŞG-ŞY-T)

Gökler, B., Ünal, F., Pehlivantürk, B., Çengel-Kültür, E., Akdemir, D. ve Taner, Y. (2004). Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli-Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 11(3), 109-116.

Peter’s Sanrı Envanteri

Eryiğit, D. (2019). Genel sanrısal inanışların oluşumunda aile etkisinin incelenmesi [Doktora tezi]. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Pozitif Semptomları Değerlendirme Ölçeği

Erkoç, Ş., Arkonaç, O., Ataklı, C., & Özmen, E. (1991). Pozitif Semptomları Değerlendirme Ölçeğinin güvenilirliği ve geçerliliği. Düşünen Adam Dergisi, 4(2), 20-24.

Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği

Polat, S. (2010). Şizofren Hastaları Ve Kardeşlerinde Düşünce Bozukluğu Ve Aile İşlevleri İle İlişkileri (Tıpta Uzmanlık tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir.

Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği

Kostakoğlu, A. E., Batur, S., Tiryaki, A. ve Göğüş, A. (1999). Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeğinin (PANSS) Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirliği. Türk Psikoloji Dergisi, 14(44), 23-32.

Psikiyatrik Hastalık Tanılı Bireylerde Duyusal Duyarlılık Ölçeği

Yükçü, R. (2021). Psikiyatrik hastalık tanılı bireylerde duyusal duyarlılık ölçeği’nin Türkçe uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. [Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Psikolojik Hasar Ölçeği

Uçman, P. (1986). Şizofrenide bilişsel bozukluklarin ölçümü ve Psikoloji Hasar Ölçegi. Türk Psikoloji Dergisi, 5(17), 18-23.

Psikotik Belirti Değerlendirme Ölçekleri (PSYRATS)

Sevi, O. M., Sütçü, S. T. ve Güneş, B. (2016). İşitsel varsanı ve sanrıların değerlendirilmesi: Psikotik Belirti Değerlendirme Ölçeklerinin (PSYRATS) Türkçe formunun güvenilirliği ve geçerliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 27(2),119-127.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi