TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Onur Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Akın,A. ve Padır,M. A. (2015). Onur Ölçeğinin Türkçe versiyonun geçerlik ve güvenirliği. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4). http://dx.doi.org/10.18026/cbusos.14637


Geliştiren/Uyarlayan
Ahmet Akın, Mehmet Ali Padır


Yıl
2015


Kaynak Adı
Onur Ölçeğinin Türkçe versiyonun geçerlik ve güvenirliği


Dergi
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi


Cilt
13


Sayı
4


Sayfa Aralığı
101-110


Link:
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cbayarsos/article/download/5000165218/5000160200


Dosyalar

Makale
PDF


DOI
http://dx.doi.org/10.18026/cbusos.14637


Sorumlu Yazar
Ahmet Akın


İletişim
ahmet.akin@medeniyet.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Onur


Alt Boyutlar
Aile Onuru, Erkeklik Onuru, Kadınlık Onuru, Sosyal Onur


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

4 alt boyut ve 16 madde
Aile Onuru(4): Ailenin kötü bir ünü olsaydı, kendini ne kadar kötü hissederdin
Sosyal Onur(4): Madde Diğer insanlar seni dürüst olmayan biri olarak görseydi, kendini ne kadar kötü hissederdin?
Erkeklik Onuru(4): Ailen üzerinde otoritesi olmayan biri olarak bilinseydin, kendini ne kadar kötü hissederdin?
Kadınlık Onuru(4): Kolay elde edilen (cinsel anlamda) biri olarak bilinseydin, kendini ne kadar kötü hissederdin?


Kimlere Uygulanabilir
Üniversite Öğrencileri, Yetişkinlere


Derecelendirme
9 seçenekli(‘’1’’ çok kötü değil ve ‘’9’’ çok kötü) bir derecelendirme içermektedir.


Ölçek Puanlaması

Her alt boyut kendi içerisinde puanlacaktır.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan düşük puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.


Çeviri Süreci

İlk aşamada, ölçeğin İngilizce formu iyi düzeyde İngilizce bilen 4 öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından Türkçeye çevrilmiş ve daha sonra bu Türkçe formlar geri tercüme edilerek Türkçe ve İngilizce formlar arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Daha sonra Türkçe form anlam ve dil bilgisi açısından incelenerek gerekli düzeltmeler yapılmış ve denemelik Türkçe form elde edilmiştir.


Geçerlik

Ölçeğin yapı geçerliğinin incelenmesinde, doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. DFA için uyum indeksi sınırları göz önüne alındığında, modelin iyi uyum verdiği ve ölçeğin orijinal faktör yapısının Türkçe formun faktör yapısıyla uyuştuğu görülmektedir. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek amacıyla uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda tek boyutlu modelin uyum indekslerine bakıldığında iyi uyum verdiği görülmektedir.


Güvenirlik

Ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayıları, aile onuru alt ölçeği için .56, toplumsal onur alt ölçeği için .72, erkeklik onuru alt ölçeği için .61, kadınlık onuru alt ölçeği için .79 ve ölçeğin bütünü için .83 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Honor Scale


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Guerra, V. M., Gouveia, V. V., CR Araujo, R., Andrade, J. M., & Gaudencio, C. A. (2013). Honor Scale: Evidence on construct validity. Journal of Applied Social Psychology, 43(6), 1273-1280.


Orijinal Ölçek Yazarlar
Carmen A. Gaudêncio, Josemberg M. de Andrade, Rafaella de C. R. Araújo, Valdiney V. Gouveia, Valeschka M. Guerra


Orijinal Ölçek Yıl
2013


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
Honor Scale: Evidence on construct validity.


Orijinal Ölçek Link:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jasp.12089/full


Orijinal Ölçek DOI
http://dx.doi.org/10.1111/jasp.12089


Orijinal Ölçek Dergi
Journal of Applied Social Psychology


Orijinal Ölçek Cilt
43


Orijinal Ölçek Sayı
6


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
1273-1280


Orijinal Ölçek Geçerlik

16 maddeyle doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Boyutlar yeterli güvenilirlik endeksleri sunmuştur. (Cronbach’ın alfa): .76 (aile onuru), .71 (sosyal onur), .81 (kadınsı onur), .68 (eril onur). Her bir boyut için iç tutarlılık (CR indeksi) ve yakınsak geçerlik (ortalama varyans, AVE) göstergeleri de hesaplanmıştır ve bunlar sırasıyla: aile onuru .76, .67; sosyal onur .72, .62; kadınlık onur .79, .72; ve erkeklik onuru .64, .60. olarak ölçülmüştür.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi