Milli Değerlerin Kazanımında Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Etkisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Koç, A., ve Budak, Y. (2021). Milli Değerlerin Kazanımında Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Etkisi Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 54(54), 54-74. https://doi.org/10.15285/maruaebd.817305

DOI: 
https://doi.org/10.15285/maruaebd.817305
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Ahmet Koç
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Katıldığım sosyal ve kültürel faaliyetler sayesinde ülkem için faydalı işler yapmanın kutlu bir görev olduğuna dair inancım arttı.
20 madde

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1= hiç katılmıyorum - 2= nadiren katılıyorum - 3= kısmen katılıyorum - 4= çoğunlukla katılıyorum - 5= tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 20 ile 100 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Bu hesaplama neticesinde ölçekten elde edilecek en düşük puan 20 ve en yüksek puan 100’dür. 20 puan katılımcının algısının sosyal ve kültürel faaliyetlerin milli değerleri hiç etkilemediği yönünde olduğuna; 100 puan ise sosyal ve kültürel faaliyetlerin milli değerleri tamamen etkilediği yönünde olduğuna işaret etmektedir.

Geçerlik: 

Ölçeğin KMO değeri 0,944; Barlett testindeki kay kare değeri anlamlıdır. Açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonucu ölçeğin 20 madde ve üç faktörden oluştuğu, toplam varyansın %63,3’nü açıkladığı belirlenmiştir. Birlik-beraberlik ve dayanışma, vatanseverlik bilinci, ailenin önemi isimleri verilen faktörlerin yük değerlerinin 0,57-0,82 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Farklı bir örneklem grubuyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi (DFA) aşamasında, X2=1,61 ve RMSEA=0,051 olduğu görülmüştür. Diğer uyum indeksleri NFI=0,97, NNFI=0,99, CFI=0,99, RFI=0,96, RMR=0,055, SRMR=0,043, GFI=0,90 ve IFI=0,99 olarak tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach’s Alpha katsayısı ölçeğin tamamı için 0,94, faktörler için sırasıyla 0,90, 0,91 ve 0,85 olarak ortaya çıkmıştır. Ölçeğin yüksek düzeyde güvenirliğe ve maddelerin iç tutarlılığa sahip olduğu belirlenmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi