TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dergiler: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi

35 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

5/6 Yaş Çocukları İçin Psikolojik İyi Oluş Ölçeği

Atan, A. ve Buluş, M. (2021). Çocuklarda Psikolojik İyi Oluş: Bir model önerisi ve ölçek geliştirme çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 54(54), 100-132.

Açık Kaygı Ölçeği

Karagüven, M. H. (1999). Açık Kaygı Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği ile ilgili bir çalışma. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9, 203-218.

Akademik Alanda Arzuların Ertelenmesi Ölçeği

Avcı, S., ve Erden, M. (2013). Akademik Alanda Arzuların Ertelenmesi Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences, 28(28), 1-10.

Başarı Duygusu Ölçeği-İlkokul

Hacıömeroğlu, G., Bilgen, S. ve Tabuk, M. (2013). Başarı Duygusu Ölçeği-İlkokul’un Türkçe’ye uyarlama çalışması. Eğitim Bilimleri Dergisi, 38, 85-96. doi: 10.15285/EBD.2013385568

Beş Yaş Çocukları İçin Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği

Güven,, Y. ve Işık, B. (2006). Beş Yaş Çocukları İçin Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği’nin (MASDU-5 Yaş) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Bilimleri Dergisi, 23(23), 125-142.

Bilişim Liderliği Ölçeği

Ulutaş, M., ve Arslan, H. (2017). Bilişim Liderliği Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 47(47), 105-124. DOI: 10.15285/maruaebd.2739

Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği

Onat, O. ve Otrar, M. (2010). Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi , (31), 123 - 143

Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği

Onat, O. ve Otrar, M. (2010). Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 31, 123-143.

Bireysel Değerler Envanteri

Asan, T., Ekşi, F., Doğan, A. ve Ekşi, H. (2008). Bireysel Değerler Envanteri’ nin dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 27, 15-38.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri Kullanımı Öz-Yeterlilikleri Ölçeği

Deniz, L. ve Algan, C. E. (2007). Eğitimde Bilgi Teknolojileri Kullanımı Öz-Yeterlilikleri Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 25(25), 87-107.

Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Ölçeği

Günay, Ş., Savran, C., & Aksoy, U. M. (2005). Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Ölçeğinin dilsel eşdeğerlilik, geçerlik güvenirlik ve norm çalışması.M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21, 133-150.

Kısa Can Sıkıntısı Eğilimi Ölçeği

Güner, H., Okan.N., ve Kardaş, S. (2021). Turkish Adaptation and Psychometric Analysis of The Short Boredom Proneness Scale. Eğitim Bilimleri Dergisi, 53(53),326-341. doi: 10.15285/maruaebd.797235

Lise Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği

Toraman, Ç., ve Çelik, S., (2021). Lise Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi ve öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile mesleki değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 53(53), 47-68.

Marmara Kardeş Kıskançlığı Ölçeği

Otrar, M., ve Kurt Kaya, B. (2021). Marmara Kardeş Kıskançlığı Ölçeği kısa formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi , 53(53), 157-181. https://doi.org/10.15285/maruaebd.653473

Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği

Güven, Y. ve Işık, B. (2006). Beş Yaş Çocukları İçin Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği’nin (MASDU-5 Yaş) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Bilimleri Dergisi, 23(23), 125-142.

Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği 5 yaş (MASDU- 5 yaş)

Güven, Y. ve Işık, B. (2006. Beş yaş çocukları için Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği'nin (MASDU -5 yaş) güvenirlik ve geçerlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 23, 125-142.

Marmara Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeği

Özgenel, M., ve Çetin, M. (2017). Marmara yaratıcı düşünme eğilimleri ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 46(46), 113-132. doi: 10.15285/maruaebd.335087

Milli Değerlerin Kazanımında Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Etkisi Ölçeği

Koç, A., ve Budak, Y. (2021). Milli Değerlerin Kazanımında Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Etkisi Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 54(54), 54-74. https://doi.org/10.15285/maruaebd.817305

Narsistik Hayranlık ve Rekabet Ölçeği

Demirci, İ. ve Ekşi, F. (2017). Büyüklenmeci narsisizmin iki farklı yüzü: Narsistik hayranlık ve rekabetin mutlulukla ilişkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 46, 37-58. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/337694

Öğrenen Örgüt Ölçeği

Çetin, M. ve Baydar, F. (2021). Öğrenen Örgüt Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi , 54 (54), 77-99.

Öğrenme Stratejileri Farkındalık Düzeyi Envanteri

Bayındır, N. (2007). Öğrenme Stratejileri Farkındalık Düzeyi Envanteri. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 25, 25-49.

Öğretmen Liderlik Stilleri Ölçeği

Deniz, L. ve Hasançebioğlu, T. (2003). Öğretmen liderlik stillerini belirlemeye yönelik bir ölçek çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 17, 55–62.

Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği

Toraman, Ç., ve Çelik, S. (2021). Lise öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile mesleki değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 53, 47-68. http://dx.doi.org/10.15285/maruaebd.676792

Okulla Özdeşleşme Ölçeği

Aydoğmuş, M., ve Balcı, Ö. (2020). Okulla Özdeşleşme Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 52, 599-616. doi:10.15285/maruaebd.630590

Oyunda Risk Alma Toleransı Ölçeği

Yılmaz, S., ve Çığ, O. (2022) Oyunda Risk Alma Toleransı Ölçeği’nin (ORAT) Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik Çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 55(55), 19-216.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi