Merhamet Yeterliliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Çiftçi, B., & Aras, G. N. (2021). Adaptation of the compassion competence scale to Turkish. Perspectives in Psychiatric Care. https://doi.org/10.1111/ppc.12846

DOI: 
https://doi.org/10.1111/ppc.12846
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Güzel Nur Aras
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek 11 madde ve "iletişim", "duyarlılık" ve "iç görü" olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır.
Örnek Maddeler;
Hastalara olan şefkatimi onlarla iletişim kurarak ifade edebilirim.
Hastalar bana hastalıklarıyla ilgili endişelerini ve hastalıklarının zorluklarını anlatır.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
1= Kesinlikle Katılmıyorum - 2=Katılmıyorum - 3=Kısmen katılıyorum - 4=Katılıyorum - 5= Kesinlikle Katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek en düşük puan 11, en yüksek puan ise 55'dir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten alınan puan arttıkça merhamet yeterliliği düzeyi artmaktadır.

Çeviri Süreci: 

Ölçek 3 yabancı dil uzmanı tarafından Türkçe’ye çevrildi. Çeviri sonrası ölçek maddelerinde yer alan ifadeler ile tek bir form oluşturuldu ve bu form 3 Türkçe Dil uzmanı, 1 Ölçek Geliştirme Uzmanı ve 5 alan uzmanı ile yeniden gözden geçirilerek, ölçek maddelerinin uygunluğu, Türkçe dil geçerliliği, kültüre uygunluğu denetlendi ve revizyonlar yapıldı. Revizyonlar sonucu ölçek maddeleri tek bir formda toplandı ve orijinal dile yabancı dil uzmanı tarafından geri çevrildi. Orijinal ölçek ile çevrisi yapılan form kontrol edildi, Türkçe formun İngilizce formla benzer olduğu belirlendi.

Geçerlik: 

Yapılan analizler sonucu ölçme aracının geçerli olduğu belirlendi.

Güvenirlik: 

Ölçeğin “İletişim” alt boyutu için 0.757, “Duyarlılık” alt boyutu için 0.639, “İç görü” alt boyutu için 0.658, olduğu; ölçeğin bütünü için Cronbach Alpha değerinin ise 0.795 olduğu belirlendi. İki yarı güvenirlik analizi sonuçları da ölçeğin yeterli güvenirliğe sahip olduğunu gösterdi.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Development and validation of an instrument to measure nurses' compassion competence
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Lee, Y., & Seomun, G. (2016). Development and validation of an instrument to measure nurses' compassion competence. Applied Nursing Research, 30, 76-82.

DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.apnr.2015.09.007
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi