TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dergiler: Perspectives in Psychiatric Care.

30 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

AIDS İle İlgili Damgalama Ölçeği

Bahar, Z., Cal, A., Beser, A., Cavusoglu, F., Deveci, A., Badur, S., & Bahar, I. H. (2022). A study on the adaptation of the HIV/AIDS‐related Stigma Scale into Turkish. Perspectives in Psychiatric Care, 58(2), 509-517. https://doi.org/10.1111/ppc.12984

Bakım Verme Deneyiminin Olumlu Yönleri Ölçeği

Gönen-Şentürk, S., Akpınar-Söylemez, B., Akyol, M.A., Işik, A.T., & Küçükgüçlü, Ö. (2022). Psychometric properties of the Turkish version of the Scale for Positive Aspects of Caregiving Experience. Perspectives Psychiatrıc Care, 58(4),1651-1656. Doi: 10.1111/ppc.12973

Çok Boyutlu Duygusal Empati Ölçeği

Turan, N., Durgun, H., Kaya, H., & Aştı, T. (2020). Turkish adaptation of the Multidimensional Emotional Empathy Scale: A validity and reliability study. Perspectives in Psychiatric Care, 1-8. https://doi.org/10.1111/ppc.12616.

Doğum Sonrası (Postpartum) Anksiyete Ölçeği

Duran, S. (2019). Postpartum Specific Anxiety Scale (PSAS): Reliability and validity of the Turkish version. Perspectives in Psychiatric Care, 1-7. doi: 10.1111/ppc.12385

Doğum Sonrası Dönemde Annelerin Bebek Bakımına Yönelik Obsesif ve Kompulsif Davranışları Ölçeği

Özdemir, K., Menekşe, D., & Çınar, N. (2019). Development of Obsessive and Compulsive Behaviors Scale of Mothers in Postpartum Period Regarding Baby Care: Validity and reliability. Perspectives in Psychiatric Care, 1-7. https://doi.org/10.1111/ppc.12445

Ebeveynler İçin Çocuk Cinsel İstismarı Bilgi / Tutum Ölçeği

Çömez-İkican, T., & Küçük, L. (2020). Child Sexual Abuse Knowledge/Attitude Scale for parents: Reliability and validity of the Turkish version. Perspectives in psychiatric care, 1-9. https://doi.org/10.1111/ppc.12615

Ebeveynler için Çocuk Cinsel İstismarı Bilgi / Tutum Ölçeği

Çömez-İkican, T., & Küçük, L. (2020). Child Sexual Abuse Knowledge/Attitude Scale for Parents: Reliabilityand validity of the Turkish version. Perspectives in Psychiatric Care, 1-9. https://doi.org/10.1111/ppc.12615

Eril Depresyon Ölçeği

Tarsuslu, B., & Durat, G. (2020). Psychometricproperties of the Masculine Depression Scale in Turkish male university students. Perspectives in Psychiatric Care, 1–8. https://doi.org/10.1111/ppc.12561

Fırat Netlessfobi Ölçeği

Kanbay, Y., Fırat, M., Akçam, A., Çınar, S., & Özbay, Ö. (2021). Development of Fırat Netlessphobia Scale and investigation of its psychometric properties. Perspectives in Psychiatric Care. https://doi.org/10.1111/ppc.12924

Gebeliğe İlişkin Anksiyete Ölçeği

Kurt, G., & Arslan, H. (2020). Turkish version of the Pregnancy-Related Anxiety Scale: A psychometric study. Perspectives in Psychiatric Care, 1–10. https://doi.org/10.1111/ppc.12537.

Hasta Eğitiminden Memnuniyet Ölçeği

Çiftçi, B., Avşar, G., & Sarıalioğlu, A. (2022). A psychometric assessment on patient education: Developing a satisfaction scale. Perspectives in Psychiatric Care, 1-9. https://doi.org/10.1111/ppc.13052

Hastalık Yönetimi ve İyileşme Ölçeği-Hasta Formu

Polat, S., Kutlu, Y., & Gültekin, B.K. (2020). Psychometric properties of the Turkish version of Illness Management and Recovery Scale-Patient Form. Perspectives in Psychiatric Care, 1–8. https://doi.org/10.1111/ppc.12559.

Hemşire İş Rotasyon Stres Ölçeği

Cagan, O. (2019). Examining psychometric properties of the Turkish version of the Nursing Job Rotation Stress Scale (NJRS). Perspectives in Psychiatric Care, 55(4), 773-778. DOI: 10.1111/ppc.12437

Hemşire Stres Ölçeği

Mert, S., Aydin Sayilan, A., & Baydemir, C. (2020). Nurse Stress Scale (NSS): Reliability and validity of the Turkish version. Perspectives in Psychiatric Care, 1–12. https://doi.org/10.1111/ppc.12606

Hemşirelik Mesleği Gurur Ölçeği

Aydin A, Erbas A, Kaya Y. (2022). Nursing Professional Pride Scale: Turkish adaptation and psychometric properties. Perspect Psychiatr Care;58(1):206-213. doi: 10.1111/ppc.12812.

Hemşirelik Öğrencileri İçin Uygulama Alanlarında Şiddet Yönetimi Yeterlik Ölçeği

Karabey, T., Karagozoglu, S., & Gültürk, E. (2022). Violence management proficiency scale in application areas for nursing students: A Turkish validity and reliability study. Perspectives in Psychiatric Care.1-8. DOI: 10.1111/ppc.13066

Hemşirelik Öğrencilerinin Öğretim Elemanı Bakım Algıları Ölçeği

Durgun-Ozan, Y., Duman, M., Çiçek, Ö., & Boz, İ. (2020). The Turkish version of the Nursing Students’ Perceptions of Instructor Caring Scale: An assessment ofpsychometric properties. Perspectives in Psychiatric Care 56, 194‐200. doi: 10.1111/ppc.12411

Hemşirelik Profesyonel Gurur Ölçeği

Aydin, A., Erbas, A., ve Kaya, Y. (2022). Nursing Professional Pride Scale: Turkish adaptation and psychometric properties. Perspectives İn Psychiatric Care, 58(1), 206-213.

HIV/AIDS'e Bağlı Damgalanma Ölçeği

Bahar, Z., Çal, A., Beşer, A., Çavuşoğlu, ... Bahar, İ.H. (2022). HIV/AIDS'e Bağlı Damgalanma Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması üzerine bir araştırma. Psikiyatrik Bakımda Perspektifler , 58 (2), 509-517. doi: 10.1111/ppc.12984

İlişkilerde Siber Saldırganlık Ölçeği

Nacar, G., Timur Taşhan, S., & Bekar, M. (2020). Adaptation of The Cyber Aggression in Relationships Scale to Turkish: A validity and reliability study. Perspectives in Psychiatric Care, 1-10.

Kanıta Dayalı Çalışma Ortamı Ölçeği

Türe, A., Demirsoy, N., & Yıldırım, A. (2020). Validity and reliability of Evidence‐Based Practice Leadership Scale and Evidence‐Based Work Environment Scale in Turkish. Perspectives in Psychiatric Care, 1-11. https://doi.org/10.1111/ppc.12529

Kanıta Dayalı Pratik Liderlik Ölçeği

Türe, A., Demirsoy, N., & Yıldırım, A. (2020). Validity and reliability of Evidence‐Based Practice Leadership Scale and Evidence‐Based Work Environment Scale in Turkish. Perspectives in Psychiatric Care, 1-11. https://doi.org/10.1111/ppc.12529

Merhamet Yeterliliği Ölçeği

Çiftçi, B., & Aras, G. N. (2021). Adaptation of the compassion competence scale to Turkish. Perspectives in Psychiatric Care. https://doi.org/10.1111/ppc.12846

Orta Yaş Kadınlar İçin Yaşlanma Anksiyetesi Ölçeği

Daşıkan, Z., Paker, S., Altıntaş, R. Y., Kazankaya, F., & Bakır, S. (2022). Validity and reliability study of the Turkish version of the Aging Anxiety Scale for Middle‐Aged Women. Perspectives in Psychiatric Care, 58(4), 2918-2926. https://doi.org/10.1111/ppc.13141

Paternal Antenatal Attachment Scale

Benli, T. E., & Aksoy Derya, Y. (2021). Turkish validity and reliability study of Paternal Antenatal Attachment Scale. Perspectives in psychiatric care, 57(1), 295-303. https://doi.org/10.1111/ppc.12563

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi