TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Orijinal Ölçek Yıl Yıllar: 2016

30 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Aile Uyum Ölçeği Kısa Formu

Duman-Kula, M., Ekşi, H., & Demirci, İ. (2018). Aile Uyum Ölçeği’nin Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 97-106. https://doi.org/10.17494/ogusbd.457082

Akademik Öz Disiplin Ölçeği

Erduran Tekin, Ö., & Şal, F. (2023). Akademik Öz Disiplin Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Cumhuriyet International Journal of Education, 12(4), 942-953.

Akademik Yılmazlık Ölçeği

Aliyev, R., Akbaş, U., & Özbay, Y. (2021). Mediating Role of Internal Factors in Predicting Academic Resilience. International Journal of School & Educational Psychology, 9(3), 236-251. https://doi.org/10.1080/21683603.2021.1904068

Algılanan Kişi-Çevre Uyumu Ölçeği

Tatlı, M. ve Çakmak, A. F. (2019). Kişi-çevre uyumunun farklı kavramsal yaklaşımlar açısından çok düzeyli ölçümü: Hemşirelerin uyum algıları ile çalışma tutum ve davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. BMIJ, 7(5), 2464-2488. doi:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1290

Bilişsel Kaçınma Ölçeği (BKÖ)

Akyay, A. (2016). Endişe ve Anksiyete Ölçeği, Problemlere Karşı Oumsuz Tutum Ölçeği ve Bilişsel Kaçınma Ölçeği, Türkçe uyarlanması, geçerliliği ve güvenirliliği. (Yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çevrimiçi Öğrenme Motivasyon Ölçeği

Özbaşı, D., Cevahir, H.,& Özdemir, M. (2018). Çevrimiçi Öğrenme Motivasyon Ölçeği’nin Türkçe uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 352-368.

Çocuklarda Perioperatif Çok Boyutlu Anksiyete Ölçeği

Çelik, S., Kurt, A., Altıntaş, S., Uçar, Ö. (2023). Children’s Perioperative Multidimensional Anxiety Scale: Turkish cross-cultural adaptation. Pediatr Anaesth, 2023 (00), 1-7. Doi:10.1111/pan.14636

Delaware Sosyal-Duygusal Yeterlik Ölçeği

Filiz,B. ve Durnalı,M. (2019). Delaware Sosyal-Duygusal Yeterlik Ölçeğinin (DSDY-Ö) Türk Diline Uyarlanması.Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12(3), 962-977. http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.458032

Diyabet Bilgi Testi-2

Uzeli, Ü. Ş., Yapar, D., Aydemir, N., & Küçükler, F. K. (2023). Validity and Reliability Study of the Turkish Version of the Michigan Revised Diabetes Knowledge Test and Its Relationship with the Turkish Health Literacy Scale-32 Scores. Cyprus Journal of Medical Sciences, 8(5).

Dopingte Ahlaktan Uzaklaşma Ölçeği

Gürpınar, B., Nalbant, M. ve Kavussanu, M. (2019). Dopingte Ahlaktan Uzaklaşma Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(4), 81-90.

Hayvana Yönelik Kötü Davranış Envanteri

Akdemir, S. (2016). İlkokul öğrencilerinde hayvana yönelik kötü davranış ile saldırganlık ve empati düzeyleri arasındaki ilişki (Yüksek Lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Hemşireler İçin Profesyonel Otonomiye Yönelik Tutum Ölçeği

Şimşek, S., & Ceylan, B. (2020). Hemşireler İçin Profesyonel Otonomiye Yönelik Tutum Ölçeği Türkçe Geçerlilik Ve Güvenirliği. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(2). https://doi.org/10.31067/acusaglik.849356

Hemşireler için Profesyonel Otonomiye Yönelik Tutum Ölçeği

Şimşek, S., ve Ceylan, B. (2021) Hemşireler İçin Profesyonel Otonomiye Yönelik Tutum Ölçeği Türkçe geçerlilik ve güvenirliği. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(2).

Kalsiyuma-Özgü Besin Sıklığı Anketi (KABSA)

Sözlü, S., & Karabudak, E. (2016). Çocuk ve Ergenler İçin Kalsiyuma-Özgü Besin Tüketim Sıklığı Anketinin (KABSA) Geliştirilmesi, Geçerlilik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 44(1), 10-17.

Kamu Liderliği Ölçeği

Tösten, R., Çelik-Şahin Ç., ve Han, B. (2018). Kamu Liderliği Ölçeği’nin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. AJESI - Anadolu Journal of Educational Sciences International, 8(2), 315-333. doi: 10.18039/ajesi.454582

Kişilerarası Duygu Düzenleme Ölçeği

Sarıcaoğlu, A. Ö. (2020, 24-26 Haziran).Kişilerarası Duygu Düzenleme Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması [Bildiri sunumu]. I. Uluslararası Pedagojik Araştırmalar Kongresi, Düzce, Türkiye.

Kişilerarası Duygu Düzenleme Ölçeği

Gökdağ, C., Sorias, O., Kıran, S. ve Ger, S. (2019). Kişilerarası Duygu Düzenleme Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikiyarti Dergisi, 30(1), 57-66.

Kolorektal Kanser Cerrahisine Hazır Oluşluk (KoCH) Ölçeği

Sutsunbuloglu, E., Vural, F., Bagriacik-Altintas, S., Oztürk-Kaynar, G., Bisgin, T., Canda, A. E., & Sokmen, S. (2022). Psychometric properties of the Turkish version of The Preparedness for Colorectal Cancer Surgery Questionnaire (PCSQ-TR). Journal of PeriAnesthesia Nursing, 37(5), 640-645. https://doi.org/10.1016/j.jopan.2021.10.010  

Merhamet Yeterliliği Ölçeği

Çiftçi, B., & Aras, G. N. (2021). Adaptation of the compassion competence scale to Turkish. Perspectives in Psychiatric Care. https://doi.org/10.1111/ppc.12846

Örgütsel Muhalefet Ölçeği

Ergün, H. & Çelik, K. (2018). Örgütsel Muhalefet Ölçeği Türkçe Uyarlaması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 398-414. doi: 10.21764/ maeuefd.408561

Ortaokul Öğrencileri için Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeği

Durak, H. Y. (2017). Ortaokul Öğrencileri için Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1056-1068. doi: 10.14686/buefad.328826

Partner Sosyotelizmi Ölçeği

Topal, K., Güngör, R., Çoban, H., Şahintürk, S., Kırmızıkaya, E., ve Şendil, T. G. (2021). Üniversite Öğrencilerinde Partner Sosyotelizmi, Bağlanma ve Algılanan Romantik İlişki Kalitesi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 58, 462–475. doi: 10.7816/ulakbilge-09-58-09

Pişmanlık Unsurları Ölçeği

Aktu, Y. (2023). The adaptation of the regret elements scale to Turkish culture. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal , 13 (70) , 372-387 . DOI: 10.17066/tpdrd.1301365.8

Psikobiyososyal Durumlar Ölçeği – Sürekli Versiyon

Saraç, H. (2022). Beş haftalık mobil uygulama destekli öz düzenleme çalışmasının sporcuların psikobiyososyal durumları üzerine etkisi (Tez No. 768156) [Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Rehber Öğretmen Algı Ölçeği

Kardeş, S. & Akman, B.(2016). The examination of preschool administrators' and preschool teachers' perceptions about counselors' roles. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(3), 393-412. http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2016.020.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi