İş Doyumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Durak-Batıgün, A. ve Şahin, N.H. (2006). İş Stresi ve Sağlık Psikolojisi araştırmaları İçin iki ölçek: A-Tipi Kişilik ve İş Doyumu. Türk Psikiyatri Dergisi, 17(1), 32-45.

Sorumlu Yazar: 
Ayşegül Durak Batıgün
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

6 alt boyut ve 32 madde
İşletme Politikaları (15 m): Amirlerimin yöneticilik stili
Bireysel Faktörler (5 m): Yaptığım işin eğitimime uygunluğu
Fiziksel Koşullar (4 m): İş yerimdeki düzen ve temizlik
Kontrol/Otonomi (3 m): İşimi yaparken bana tanınan özgürlük derecesi
Ücret (2 m): Yaptığım iş karşılığı aldığım ücret
Kişilerarası İlişkiler (3 m): İş yeri arkadaşlarımla ilişkilerim

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (% 0=1, % 25=2, % 50=3, % 75=4 ve % 100=5)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 1 ile 160 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten alınan yüksek puanlar iş doyumunun yüksek olduğuna işaret etmektedir.

Geçerlik: 

Oluşturulan alt ölçeklerin Cronbach alfa güvenilirlik katsayıları; A-Tipi Kişilik Ölçeği için .40 ile .90, İş Doyumu Ölçeği için ise .53 ile .94 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik için yapılan Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı, I. örneklem için .86 (N=426), II. örneklem için .90 (N=94) dır. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ölçeğin tümü için hesaplandı.
Yarıya bölme yöntemiyle I. örneklemde, ölçeğin tek ve çift maddelerinden oluşturulan iki yarım test arasındaki korelasyon katsayısı r= .83 (p < .01) olarak bulunmuştur. II. örneklemde ise bu değer r = .72 olarak belirlenmiştir.Çıkan sonuçlar güvenirliğin yüksek olduğunu göstermektedir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi