TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dergiler: Türk Psikiyatri Dergisi

115 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

0–6 Yaş Çocukları İçin Gelişim Tarama Envanteri

Sezgin, N., Erol, N., ve Savaşır, I. (1993). 0–6 Yaş Çocukları İçin Gelişim Tarama Envanteri. Türk Psikiyatri Dergisi, 4(1), 9-17.

6-18 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Otizm Spektrum Tarama Ölçeği

Özbaran, N., vd. (2017). 6-18 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Otizm Spektrum Tarama Ölçeği’nin Türkçe Uyarlamasının Psikometrik Özellikleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 28(4), 268 – 277.

A Tipi Kişilik Ölçeği

Durak-Batıgün, A. ve Şahin, N.H. (2006). İş stresi ve sağlık psikolojisi araştırmaları İçin iki ölçek: A-Tipi Kişilik ve İş Doyumu. Türk Psikiyatri Dergisi, 17(1), 32-45.

Alkol Bağımlılığı Şiddeti Ölçeği

Akyel, B., Aldemir, E., ve Altıntoprak, A. E. (2018). Alkol Bağımlılığı Şiddeti Ölçeği: Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 29, 1-7. doi: 10.5080/u22726

Ana Babaya Bağlanma Ölçeği

Kapçı, E .G. ve Küçüker, S. (2006). Ana Babaya Bağlanma Ölçeği: Türk üniversite öğrencilerinde psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi. (17)4, 286-295.

Anksiyete Duyarlılığı İndeksi-3

Mantar, A., Yemez, B. ve Alkın, T. (2010). Anksiyete Duyarlılığı İndeksi-3’ün Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 21(3), 225-34.

Ayrılma Anksiyetesi Belirti Envanteri

Diriöz, P. M., Alkin, T., Yemez, B., Onur, E. ve Eminağaoğlu, P. N. (2012). Ayrılma Anksiyetesi Belirti Envanteri İle Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği. Turk Psikiyatri Dergisi, 23(2).

Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ)

Ögel, K., Evren, C., Karadağ, F. ve Gürol, D. T. (2012). Bağımlılık Profil İndeksi’nin (BAPİ) geliştirilmesi, geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 23(4), 264-273.

Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ)

Ögel, K., Evren, C., Karadağ, F., & Tamar-Gürol, D. (2012). Bağımlılık Profil İndeksi’nin (BAPİ) geliştirilmesi, geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 23(4), 264-273. 

Bağımlılık Seyir İndeksi (BASİ)

Şimşek, M., Dinç, M., & Ögel, K. (2019). Bağımlılık Seyir İndeksi (BASİ)’nin geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 32(2), 129-126.

Belirti Yorumlama Ölçeği

Yener-Duman, Ö., Usubütün, S. ve Göka, E. (2004).Belirti Yorumlama Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenilirliği.Türk Psikiyatri Dergisi,15(1),26-40.

Berkeley Duygu İfadesi Ölçeği

Akan, Ş., T. ve Barışkın, E. (2017). Kültür ve cinsiyet bağlamında Berkeley Duygu İfadesi ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik ölçütleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 28(1), 43-50.

Beyaz Ayı Supresyon Envanteri

Ağargün, M.Y., Beşiroğlu, L., Kıran, Ü.K., Kara,H. ve Özer, Ö.A. (2004). Beyaz Ayı Supresyon Envanteri’nin geçerlik ve güvenilirliğine ilişkin bir ön çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, 15(4), 282-290.

Bilişsel Davranışçı Terapi Süresinde Terapötik İttifak Ölçeği

Soygüt Pekak, G.& Uluç, S. (2009). Bilişsel davranışçı terapi sürecinde terapötik ittifak ölçeği-gözlemci formunun psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 20(4), 367 – 375.

Bilişsel Terapiyi Uygun-Yetkin Düzeyde Yürütme Ölçeği

Soygüt, G., Uluç, S. ve Tüzün, Z. (2008). Bilişsel Terapiyi Uygun-Yetkin Düzeyde Yürütme Ölçeği’nin güvenirlik ve geçerliğine ilişkin bir ön çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(2), 177-186.

Bipolar Bozuklukta İşlevsellik Ölçeği

Aydemir, Ö., Eren, İ., Savaş, H., Kalkan-Oğuzhanoğlu, N., Koçal, N., Devrimci-Özgüven, H., ... Vahip, S. (2007). Bipolar Bozuklukta İşlevsellik Ölçeğinin geliştirilmesi, güvenilirlik ve geçerliliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(4), 344-352.

Bipolar Spektrumu Tanı Ölçeği

İnce, B., Cansız, A., Ulusoy, S., Yavuz, K. F., Kurt, E. ve Altınbaş, K. (2019). Bipolar Spektrumu Tanı Ölçeği Türkçe Formu’nun güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 1-8.

Boratav Depresyon Tarama Ölçeği

Boratav, C. (2003). Boratav Depresyon Tarama Ölçeği (Bordepta): Epidemiyolojik çalışmalar ve birinci basamak sağlık hizmetinde depresyonu tanımaya duyarlı bir ölçek. Türk Psikiyatri Dergisi, 14(3), 172-183.

Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği

Madran, H. A. D. (2012). Buss-Perry saldırganlık Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 24(2), 1-6.

Calgary Depresyon Ölçeği

Oksay, S. E., Aksaray, G., ve Kaptanoğlu, C. (2000). Calgary Depresyon Ölçeğinin şizofreni hastalarında geçerlik ve güvenirlilik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 11(4), 278-284.

Çocuklar İçin Anksiyete Duyarlılığı İndeksi (ÇADİ)

Yılmaz, S. ve Kılıç, E. Z. (2015). Çocuklar İçin Anksiyete Duyarlılığı İndeksi’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 26(3), 197-203.

Çocuklar İçin Genel Amaçlı Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Ölçeği (Kid-KINDL)

Eser, E., Yüksel, H., Baydur, H., Erhart, M., Saatlı, G., Cengiz-Özyurt, B., ... Ravens-Sieberer, U. (2008). Çocuklar İçin Genel Amaçlı Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Ölçeği (Kid-KINDL) Türkçe sürümünün psikometrik özellikleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(4), 409-417.

Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği

Çakın-Memik, N., Ağaoğlu, B., Coşkun, A., Üneri, Ö.Ş. ve Karakaya, I. (2007). Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 13-18 yaş ergen formunun geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(4), 353-363.

Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği

Aslan, S. H., ve Alparslan, Z. N. (1999). Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeğinin bir üniversite öğrencisi örnekleminde geçerlik, güvenirlik ve faktör yapısı. Türk Psikiyatri Dergisi, 10(4), 275-285.

Çocukluk Otizmi Derecelendirme Ölçeği

İncekaş-Gassaloğlu, S., Baykara, B., Avcil, S. ve Demiral, Y. (2016). Çocukluk Otizmi Derecelendirme Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 27(4), 266-274.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi