TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Etik Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
10 Psikoloji » 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Tuna, M., Bircan, H. ve Yeşiltaş, M. (2012). Etik Liderlik Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması: Antalya örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2), 143-155.


Geliştiren/Uyarlayan
Hüdaverdi Bircan, Muharrem Tuna, Murat Yeşiltaş


Yıl
2012


Kaynak Adı
Etik Liderlik Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması: Antalya örneği


Dergi
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi


Cilt
26


Sayı
2


Sayfa Aralığı
143-155


Link:
http://e-dergi.atauni.edu.tr/atauniiibd/article/download/1025007174/1025006766


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Muharrem Tuna


Ölçülen Özellikler
Etik, Liderlik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

10 maddeden oluşmaktadır


Kimlere Uygulanabilir
Otel çalışaları


Derecelendirme
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 10 ile 50 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ölçek ayrıca toplam iyi oluş puanı vermektedir


Geçerlik

Uzmanların EL ölçeğine verdikleri puanlara ait ortalama, standart sapma ve min-max değerleri Tablo 2.2’de verilmiştir. Kendall Uyuşum Katsayısı (W) korelasyon testi uygulanarak, ölçekteki 7 maddenin geçerliliği için 7 uzmanın verdiği puanlara ilişkin Kendall’s W değeri 0,236 ve önem seviyesi 0,105 olarak bulunmuştur. Uzmanlar arasında verdikleri puanlara göre bir farklılık yoktur.


Güvenirlik

Güvenilirlik analizi için farklı yöntemler olmakla birlikte bu çalışmada etik liderlik ölçeğinin (ELÖ) güvenilirliği için Cronbach's Alpha katsayısı kullanılmıştır. Ölçeğin içsel tutarlılık analizi için 112 denekle görüşülmüş ve analiz sonuçlarına göre ölçeğin güvenilirlik analizi α= ,928 olarak tespit edilmiştir. Bu rakam 1’ e yakın olması nedeniyle ölçeğin güvenilirliği oldukça yüksektir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi