TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dini Dünya Görüşleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
10 Psikoloji » 175 Dini İnançlar ve Manevi Gelişim/Danışmanlık


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Kuşat, A., & Bulut, M. B. (2016). Dini dünya görüşleri ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 2502-2509.


Geliştiren/Uyarlayan
Ali Kuşat, Meryem Berrin Bulut


Yıl
2016


Kaynak Adı
Dini Dünya Görüşleri Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Dergi
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi


Cilt
9


Sayı
43


Link:
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44945144/kusat_ali_berrinbulut.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1465379794&Signature=9Y9QBGWKhjGckHFfjKBuCRbjhJc%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DDini_Dunya_Gorusleri_Olceginin_Turkceye.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Ali Kuşat


İletişim
kusat@erciyes.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Din, Dİni Dünya Görüşü, Dünya Görüşü


Alt Boyutlar
Biliş, Davranış, Dünya ve Yaşam, Gerçeklik, İrade, Kişilerarası İlişkiler


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

7 alt boyut ve toplamda 19 madde vardır.
1.Kutsal kitabımda geçen bilgilerin doğru olduğuna inanırım.
2.Ahlaki değerlerimin kaynağı dinimdir.
3.Dünyadaki amacım Tanrı'nın isteği doğrultusunda yaşamaktır.
4.Dini önderlerim dünya hakkında bana önemli bilgiler verirler.
5.Hayatımı dinimin emrettiği şekilde yaşamaya çalışıyorum.


Kimlere Uygulanabilir
Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme
5'li Likert (1= hiç katılmıyorum-5 tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 19-95 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

DFA sonuçlarına göre χ2/df= 2,26; CFI= ,945 ve RMSEA= ,065 olarak saptanmıştır.


Güvenirlik

Bu çalışmada ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .93 olarak tespit edilmiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi