TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dergiler: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

25 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Aile Liderlik Yönelimi Ölçeği (ALYÖ)

Baloğlu, N. ve Bulut, M. B. (2016). Aile Liderlik Yönelimi Ölçeği (ALYÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 1037- 1048.

Algılanan Politik Öz- Yeterlilik Ölçeği (APÖYÖ)

Akın, A., Savcı, M., Akın, Ü. ve Özçelik, B. (2014). Algılanan Politik Öz- Yeterlik Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(35), 501-505.

Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği

Özbey, S. ve Alisinanoğlu, F. (2009). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocukların problem davranışlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 493-516.

Çocuk Resimlerine Yönelik Yaklaşımları Belirleme Aracı- Öğretmen Formu

Bolattaş Gürbüz, F. ve Deniz, Ü. (2017). Çocuk Resimlerine Yönelik Yaklaşımları Belirleme Aracı: Öğretmen Formu: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(50), 467- 474.

Çocuklar İçin Çok Boyutlu Mizah Anlayışı Ölçeği

Akın, A. ve Bilgin, O. (2015). Çocuklar İçin Çok Boyutlu Mizah Anlayışı Ölçeğinin Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 684- 688.

Çocukluk Yaşantıları Ölçeği

Manap, A. (2015). Çocukluk Yaşantıları Ölçeği'nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), 822-826.

Çok Boyutlu Ölüm Farkındalığı Ölçeği

Bulut, M. B., McDermott, M. ve McEwan, O. (2017). Çok Boyutlu Ölüm Farkındalığı Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(49), 268-275.

Dini Dünya Görüşleri Ölçeği

Kuşat, A., & Bulut, M. B. (2016). Dini dünya görüşleri ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 2502-2509.

Dinleme Becerisi Farkındalık Anketi

Şahin, A., & Aydın, G. (2009). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi dinleme becerisi farkındalıklarının belirlenmesine yönelik bir anket geliştirme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), 454-464.

Dua Tutum Ölçeği

Albayrak, A., Acuner, Y. ve Seyhan, B. Y. (2014). Dua Tutum Ölçeği Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 34, 365-372.

Ergenler İçin Psikolojik Bozukluklar Envanteri

Bilge, Y. ve Kulaksızoğlu, A. (2017). Yeni bir ölçek: Ergenler İçin Psikolojik Bozukluklar Envanteri’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(53),443-458.

Etik Değerlere Yatkınlık Ölçeği

Kaya, İ. (2015). Etik Değerlere Yatkınlık Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), 968- 974.

Gitar Eğitiminde Performans Ölçeği

Akçay, Ş. Ö. ve Yener, S. (2019). Gitar eğitiminde performans ölçeği geliştirme çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(68), 782-794. doi: 10.17719/jisr.2019.3868

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Müziksel İşitme Testi

Tekin Gürgen, E. (2008). İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Müziksel İşitme Testinin geliştirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(3), 367- 377.

Manevi-İnsani Değerler Eğilim Ölçeği (MİDÖ)

Güneş, A. (2015). Manevi-İnsani Değerler Eğilim Ölçeği (MİDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması.. Journal of International Social Research, 8(41), 1354-1360

Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Kaygı Ölçeği

Köklükaya, A. N. ve Güven-Yıldırım, E. (2016, Nisan). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Kaygı Ölçeğinin geliştirilmesi ve fen bilgisi öğretmen adaylarının kaygı düzeylerinin belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 1454-1462.

Öğretmenlik Uygulama Okulu Tutum Ölçeği (Okul ve Yönetici)

Minaz, M. B. (2019). Öğretmenlik uygulama okulu tutum ölçeği (okul ve yönetici): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(65), 867-872.

Örgüt DNA'sı Ölçeği

Çetin, R. B. ve Döş, İ. (2014). Örgüt DNA'sı Ölçeğinin geliştirilmesi ve MEB üzerine bir tarama çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(31), 560- 575.

Özerk Öğrenme Ölçeği

Arslan, S., & Yurdakul, C. (2015). Özerk Öğrenme Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve geçerlilik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), 565-569.

Partner Saygı Ölçeği

Akın, A., Uğur, E. ve Özçelik, B. (2015). Partner Saygı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), 850-855.

Sağlık Profesyonellerinin Şiddete Karşı Güvenlik ve Güven Ölçeği

Şengül, H., Bulut, A. ve Özgüleş, B. (2019). Sağlık Profesyonellerinin Şiddete Karşı Güvenlik ve Güven Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğinin yapısal eşitlik modeli ile sınanması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(67), 973-979.

Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği

Akın, A., Özbay, A. ve Baykut, İ. (2015). Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği'nin Türkçe Formu'nun geçerliği ve güvenirliği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(38), 647-650.

Sosyal Nedenli Öğretmen Tükenmişliği Ölçeği

Akın, A., Turan, M. E. ve Turan, E. (2015). Sosyal nedenli öğretmen tükenmişliği ölçeği Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(38), 653-656.

Spor Kulüpleri İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği (KSSÖ)

Sönmezoğlu, U., Çoknaz, D. ve Polat, E. (2016). Spor Kulüpleri İçin Kurumsal Sosyal sorumluluk Ölçeğinin (KSSÖ) Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 2016-2023.

Yakın İlişkilerde Minnettarlığı İfade Etme Ölçeği

Akın, A. ve Yalnız, A. (2015). Yakın İlişkilerde Minnettarlığı İfade Etme Ölçeği (YİMİEÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 539-544.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi