TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Demokratik Öğretmen Davranış Kararlılığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Yeşil, R. (2010). Demokratik Öğretmen Davranış Kararlılığı Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(4), 2665-2692.


Geliştiren/Uyarlayan
Rüştü Yeşil


Yıl
2010


Kaynak Adı
Demokratik Öğretmen Davranış Kararlılığı Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği


Dergi
Educational Sciences: Theory & Practice (ESTP)


Cilt
10


Sayı
4


Sayfa Aralığı
2665-2692


Link:
http://www.kuyeb.com/pdf/tr/dd4b8a5842c0c4150796f0a6bf704232yesil.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Rüştü Yeşil


İletişim
ryesil40@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Demokratik Öğretmen Davranış Kararlılığı


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Tek boyut ve 69 madde


Kimlere Uygulanabilir
Lise Öğrencileri, Ortaokul Öğrencileri, Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme
5'li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)


Ölçek Puanlaması

Öğrencilerin, 69 maddelik beşli likert tipi ölçeğe verdikleri cevaplara karşılık olarak elde edilen
puanlar 0,00 (sıfır) ile 276,00 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi

ölçekten alınan puan yüksekse öğretmenlerin sınıf içi davranışlarının demokratiklik düzeyinin ve bu davranışları sergilemede kararlı davranma düzeyleri de yüksektir.


Geçerlik

Analizler sonunda; ölçeğin KMO değeri 0,936; Bartlett Testi değeri p<0,001 olarak belirlenmiştir. Ölçekteki maddeler tek faktör altında toplanmıştır. Ölçekteki maddelerin madde-test korelasyonları ve ayırt edicilik güçlerinin anlamlı olduğu (p<0,05) belirlenmiştir.


Güvenirlik

ölçeğin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,98 olarak belirlenmiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi