TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yazarlar: Rüştü Yeşil

Rüştü Yeşil
Yazar hakkında detaylı bilgi mevcut değildir.
23 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ahilik Değerleri Ölçeği

Yeşil, R. ve Aslanderen, M. (2017). Ahilik Değerleri Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 12(4), 565-584. doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11390

Akademik İşleri Erteleme Nedenleri

Yeşil, R. (2012). Validity and reliability studies on the Scale of the Reasons for Academic Procrastination. Education, 133(2), 259-274.

Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği

Korkmaz, Ö., Şahin, A . ve Yeşil, R. (2011). Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 10(3), 961-973.

Çocuk Eğitimi Yeterliği Ölçeği (Ebeveyn Formu)

Yeşil, R., Arslanderen, M. ve Şahan, E. (2018). Çocuk Eğitimi Yeterliği Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 10(3), 283-302. doi: http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2018.03.018

Çoklu Zeka Öz-Algı Ölçeği

Yeşil, R., Korkmaz, Ö. (2010). Reliability and validity analysis of the Multiple Intelligence Perception Scale. Education, 131 (1), 8-32..

Demokratik Öğretmen Davranış Kararlılığı Ölçeği

Yeşil, R. (2010). Demokratik Öğretmen Davranış Kararlılığı Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(4), 2665-2692.

Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyleri Ölçeği

Korkmaz, Ö. ve Yeşil, R. (2011). Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyleri Ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 110-126.

Merhamet Düzeyi Ölçeği

Sandıkçıoğlu, S., & Yeşil, R. (2022). Compassion Scale validity and reliability study. Sakarya University Journal of Education, 12(2), 464-480. doi: https://doi.org/10.19126/suje.1130865

Öğrenme Sorumluluğu Ölçeği (ÖSÖ-I) (Ortaokul Öğrencisi Formu)

Yeşil, R. (2013). School Learning Responsibility Scale’s validity and reliability study (for primary school students). Mevlana International Journal of Education (MIJE), 3(4), 1-14.

Öğrenme Sorumluluğu Ölçeği (ÖSÖ-II) (Lise Öğrencisi Formu)

Yeşil, R. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okul öğrenmelerindeki öğrenme sorumluluklarını yerine getirme düzeyleri. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1214-1237.

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sorumlu Davranma Düzeylerini Belirleme Ölçeği

Altunok-Çal, İ., ve Yeşi̇l, R . (2019). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sorumlu Davranma Düzeylerini Belirleme Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(3) , 2415-2431. doi: 10.33206/mjss.534521

Sivil Birey Ölçeği

Yeşil, R. (2017). Validity and reliability study of the scale for determining the civic-mindedness levels of teaching staff. Journal of Education and Training Studies, 5(4), 44-53. doi: 10.11114/jets.v5i4.2116

SİVİL BİREY ÖZ ALGI ÖLÇEĞİ

Yeşil, R. (2015). Sivil Birey Özalgı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Journal of Educational Science, 3(4), 104-118. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jedus/issue/16127/168723

Sivil Birey Özalgı Ölçeği

Yeşil, R. (2015). Sivil Birey Özalgı Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Educational Science (Jedus), 4, 104-116.

Sivil Toplum Kuruluşu Algı Ölçeği

Yeşil, R. (2017). Sivil Toplum Kuruluşu Algısı Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(3), 471-484.

Sivilleşme Algısı Ölçeği

Yeşil, R. (2018). Sivilleşme Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(1), 77-88.

Sorumlu Davranışlar Ölçeği

Altunok-Çal, İ. ve Yeşil, R. (2019). Okul öncesi dönem çocuklarının sorumlu davranma düzeylerini belirleme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(3), 2415–2431.

Sorumluluk Eğitimi Uygulamaları Ölçeği

Altunok-Çal, İ., ve Yeşil, R. (2019). Sorumluluk Eğitimi Uygulamaları Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik incelemesi.YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 1442-1462. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.167

Sosyal Kabul Ölçeği

Ürun, A. ve Yeşil, R. (2022). Social Acceptance Scale validity and reliability study. A. Beşe ve A. Alimbekov (Ed.), I. Uluslararası Manas Eğitim Araştırmaları Kongresi tam metni içinde (s. 236-249).

Uzaktan Eğitim Uygulamaları Özyeterlik Ölçeği

Salış, H.C. & Yeşil, R. (2023). Validity and reliability study of distance education applications self-efficiency scale. Turkish Studies – Education, 18(1), 265-279. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.66229

Yabancı Dil Öğrenme Uygulamaları Ölçeği (YDÖUÖ)

Yeşil, R. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe'yi öğrenme uygulamaları ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies Educational Science, 13(19), 1969-1987. doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13892

Yabancı Dil Öğrenme Zorlukları Ölçeği

Bayır, M., ve Yeşi̇l, R. (2019). Yabancı Dil Öğrenme Zorlukları Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 1573-1590. doi: 10.33206/mjss.530574

Yabancı Öğrencilerden Beklentiler Ölçeği

Yeşil, R. (2021). Yabancı öğrencilerden beklenti ölçeği “Akran Değerlendirme Formu”nun geçerlik ve güvenirlik incelemesi . Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 36-51.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi