Berkeley Dışavurumculuk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Akın, A. (2011). The validity and reliability of the Turkish version of the Berkeley
Expressivity Scale. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, 27 – 33. doi:10.1016/j.sbspro.2011.10.006

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-