Berkeley Dışavurumculuk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Akın, A. (2011). The validity and reliability of the Turkish version of the Berkeley
Expressivity Scale. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, 27 – 33. doi:10.1016/j.sbspro.2011.10.006

DOI: 
doi:10.1016/j.sbspro.2011.10.006
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

16 maddeden oluşmuştur.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
(1─göre katılmıyorum, 7─güzel kabul ediyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Veriler LISREL 8.54 ve SPSS 13.0 paket programları kullanılarak analiz edilmiştir.

Çeviri Süreci: 

BEQ'nun Türkçeye çevirisi ve kültürler arası adaptasyonu,
Hambleton ve Kanjee (1995). İlk adım olarak anadili İngilizce olan akıcı İngilizce olan uzmanlar
İngilizce versiyonu Türkçe'ye çevrildi. İlk çevirilerdeki tutarsızlıklar,
dördüncü bağımsız çevirmen. BEQ'nun Türkçe versiyonu daha sonra orijinal ölçeğe ve çalışmanın amacına kör olan 2 İngilizce konuşan dil uzmanı tarafından tekrar İngilizceye çevrildi. Farklılıklar
çevrilmiş sürümler arasında değerlendirilmiş ve orijinal ölçeğe tatmin edici bir uyum sağlanmıştır.
çevirmenlerin mutabakatı. Tamamlanan Türkçe versiyon, kültürel uygunluk açısından 5 olarak değerlendirildi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyeleri. Tartışmalı konular belirlenmiş ve dilbilgisi, semantik, kelime öbeği ile ilgili gerekli değişiklikler yapılmıştır. Güncellenmiş sürüm yeniden değerlendirildi
orijinal uzman eleştirmen grubu tarafından, bu çalışmada kullanılan Türkçe versiyonun sonuçlandırılması. Bundan sonra bir çalışma
dil denkliği yapılmış ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır.

Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonuçları 16
üç faktöre yüklenen maddeler (pozitif ifade, negatif ifade ve dürtü gücü). Açıklanan toplam varyans
% 58 ve faktör yükleri .53 ile .90 arasında değişmektedir. Modelin uyum indeks değerleri RMSEA = .048, NFI = .96, CFI = .98,
IFI = .98, RFI = .95, GFI = .95, AGFI = .92 ve SRMR = .048.Bunda
Türk kültüründe orijinal ölçeğin yapısını doğrulamak için çalışma doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır.

Güvenirlik: 

İç tutarlılık güvenirlik katsayıları .74 ile .88 arasında değişmektedir
ve test-tekrar test güvenilirlik katsayıları .66 ile .85 arasında değişmektedir. Bu sonuçlar, bu ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Berkeley Expressivity
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi