TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Alt Boyutlar: Güvenlik

13 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

112 Acil Yardım İstasyonlarının Memnuniyet, Verimlilik, Güvenlik ve Performans Açısından Değerlendirme Ölçeği

Uysal, İ. , Sevinç Postacı, E. , Çelik, N. , Yavuz, F. , Gür, M. & Parlak, F. (2022). 112 Acil Yardım İstasyonlarının Memnuniyet, Verimlilik, Güvenlik ve Performans Açısından Değerlendirme Ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulama örneği . Hastane Öncesi Dergisi, 7(2), 159-174 . DOI: 10.54409/hod.1054797

Arkadaşlık Kalitesi Ölçeği

Akın, A., Adam-Karduz, F. F. ve Akın, Ü. (2014). Arkadaşlık Kalitesi Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 378-383.

Bakıcı İyilik Ölçeği

Demirtepe, D. ve Bozo, Ö. (2009). Bakıcı İyilik Ölçeği’nin Uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 12(23), 28-37.

Bebek Bakım Öz Yeterliliği

Yılmaz-Bursa, G. (2022). Duyu Temelli Eğitim Programının annelerin öz düzenlemeleri ve bebek bakım öz yeterlilikleri ile bebeklerinin gelişimine etkisi (Tez No. 710879) [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Belediye Hizmet Kalitesinin Ölçümüne Yönelik Bir Ölçek

Demirel, E. T., Yatkın, A., Düşükcan, M., Derin, N., Çakınberk, A. ve Güven, M. (2013). Seçmen görüşlerine göre belediye hizmet kalitesi: Bir ölçek geliştirme çalışması. Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(3), 31-52.

Belirli Alanlara Özgü Risk Tutumları Ölçeği

Öner, E. T. (2009). Belirli Alanlara Özgü Risk Tutumları Ölçeğinin Türk üniversite öğrencilerine uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri Yeterlilik Ölçeği

Hazar, E. (2018). Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri Yeterlilik Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences. 15(2), 1306-1316.

Okulun Fiziki Çevresi Algısı Ölçeği

Akkaya, A. ve Yılmaz, E. (2019). Okulun Fiziki Çevresi Algısı Ölçeği (OFÇA): Ölçek geliştirme güvenirlik ve geçerlik çalışması. The Journal of International Education Science, 6(20), 29-47.

Schwartz Değerler Ölçeği

Ak, S. (2022). Schwartz Değerler Ölçeği bağlamında “Camdaki Kız” dizisinin içerik analizi. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 12 (1), 339-356.

Servtherm Ölçeği

Yiğit Tekinçay, M. S. ve Çuhadar, M. (2019). Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçümünde Servtherm Ölçeği Kullanımı: Spa ve Wellness merkezlerine yönelik bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2), 187-198.

Sosyal Ağ Kimlik Yönetimi Ölçeği

Barut-Tugtekin, E. & Dursun, Ö. Ö. (2020). Examining virtual identity profiles of social network users with respect to certain variables/Sosyal ağ kullanıcılarının sanal kimlik profillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi,, 10(2), 427-464. http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2020.015

Sürücü Memnuniyet Ölçeği (SMÖ)

Özcan, N. A., Bayrak, H. ve Yasak, Y. (2014). Araç Kullanicilarinin araçtan duyduklari memnuniyetin belirlenmesine yönelik geliştirilen Sürücü Memnuniyet Ölçegi (SMÖ). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 117-130.

TÜRKÇE GÜVENLİK İKLİMİ ÖLÇEĞi

Türen. , Gökmen,  . , Tokmak,  . & Bekmezci,  . (2014). GÜVENLİK İKLİMİ ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 19 (4) , 171-190 .

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi