6-12 Yaş Türk Çocukları İçin Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Sezgin, N. ve Akman, S. (2014). 6-12 Yaş Türk Çocukları İçin Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 58-79. doi:10.1501/sbeder_0000000087

DOI: 
10.1501/sbeder_0000000087
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Sevil Akman
İletişim: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek 59 madde ve yedi faktörden oluşmaktadır.
Dürtüsellik (14m): Diğer çocuklarla alay eder.
Engellenme Eşiği (8m): Başkalarına karşı düşüncesiz davranışları vardır.
Dikkat ve Hareketlilik (10m): Dikkati çok çabuk dağılır.
Sosyal İlişkiler (10m): Dikkatini devamlı olarak iş veya ödevi üzerinde toplayamaz.
Duygu Durumu (7m): Konuşurken gereksiz gülmesi/homurdanması olur.
Onay İhtiyacı (5m): Çok fazla övülme ister.
İçe Dönüklük (5m): Kendi kendine konuşur.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Madde-toplam test korelasyonları ile ölçeğin 59 maddelik son formu elde edilmiştir. Faktör analizi
yöntemleri ile SUBÖ’nin 7 faktörlü yapısı belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: SUBÖ'nin Cronbach Alfa iç tutarlılık sayısı .94 olarak bulunmuştur. Dürtüsellik faktörü için .83, Engellenme Eşiği faktörü için .62, Dikkat ve Hareketlilik faktörü için .74, Sosyal İlişki faktörü için .84, Duygu Durumu faktörü için .68, Onay İhtiyacı faktörü için .78, İçe Dönüklük faktörü için .67 olarak bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi