TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Aile Aidiyeti Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/spcd/article/download/5000113223/5000105495


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 145 Aile İlişkileri, Ebeveynlik ve Aile Danışmanlığı


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Mavili, A., Kesen, N.F. ve Daşbaş, S. (2014). Aile Aidiyeti Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, (33), 29-45. http://dx.doi.org/10.21560/spcd.19507


Geliştiren/Uyarlayan: Aliye Mavili, Nur Feyzal Kesen, Serap Daşbaş


Yıl: 2014


Kaynak Adı: Aile Aidiyeti Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması


Dergi: Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi


Cilt: 14


Sayı: 33


Sayfa Aralığı: 29-45


DOI: http://dx.doi.org/10.21560/spcd.19507


Sorumlu Yazar: Aliye Mavili


İletişim: aliyeaktas@biruni.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Aileye Duyulan Aidiyet


Alt Boyutlar: Aile Aidiyeti, Kendilik Aidiyeti


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

2 alt boyut,17 madde

Kendilik Aidiyeti (12 m): Ailemin önemli bir parçasıyım.

Aile Aidiyeti (5 m): Ailemde kararları birlikte almalıyız.


Kimlere Uygulanabilir: Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme: 5'li likert (1=Tamamen Katılmıyorum - 5=Tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekte 13 olumlu,4 olumsuz madde bulunmaktadır. 5, 7, 9, ve 12. maddeler olumsuz maddelerdir ve tersten hesaplanmaktadır. Ters çevirme işlemi tamamlandıktan sonra 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. soruların toplamı “kendilik aidiyeti alt boyutu”nu; 2, 5, 8, 9, 16. soruların toplamı “aile aidiyeti alt boyutu”nu ölçmektedir. Her ikisinin toplamı da “aile aidiyeti toplam puanını” vermektedir.


Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçekten elde edilen puan arttıkça aile aidiyeti de artmaktadır.


Geçerlik:

KMO örneklem uygunluk katsayısı 0,6 Bartlett Sphericity testi ki-kare değeri ise 16943,875 (p<0,001) hesaplanmış ve anlamlı düzeyde olduğu bulunmuştur.
Ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliliği için "Algılanan Aile Desteği Ölçeği" ve "Ait Olma Ölçeği" kullanılmıştır.


Güvenirlik:

Ölçeğin bütününe ait iç tutarlık güvenilirliği Cronbach Alpha testine göre 0,94 olarak bulunmuştur. Kendilik aidiyeti alt boyutu için Cronbach Alpha 0,93, aile aidiyeti alt boyutu için 0,82’dir. Ölçek üç hafta ara ile iki kez uygulanmıştır. Bu iki uygulama arasında hesaplanan Pearson Momentler Çarpımı korelasyon katsayısı 0,84 (p<0,01) olarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi