TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

2008 Küresel Ekonomik Krizinin Etkilerini Değerlendirme Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/660264


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

40 Sosyal ve Beşeri Bilimler


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Özdemir, L. (2014). 2008 küresel ekonomik krizinin örgütsel etkileri ve bir ölçek geliştirme çalışması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 12(23), 79-105.


Geliştiren/Uyarlayan: Lütfiye Özdemir


Yıl: 2014


Kaynak Adı: 2008 Küresel Ekonomik Krizinin Örgütsel Etkileri ve Bir Ölçek Geliştirme


Dergi: Yönetim Bilimleri Dergisi


Cilt: 12


Sayı: 23


Sayfa Aralığı: 79-105


Sorumlu Yazar: Lütfiye Özdemir


İletişim: lutfiye13@hotmail.com


Ölçülen Özellikler: Kriz, Kriz Ekibi, Kriz Planı, Kriz Yönetimi, Küresel Ekonomik Kriz


Alt Boyutlar: Gelişimsel etki, Yıkıcı etki, Yönetsel etki


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Ölçek 11 madde ve üç faktörden oluşmaktadır.
Gelişimsel etki (4m): Etkin stratejilerin geliştirilmesi öğrenilmiştir
Yıkıcı etki (4m): Nitelikli personel kayıpları olmuştur
Yönetsel etki (3m): Kriz nedeniyle karar sürecimiz bozulmuştur


Kimlere Uygulanabilir: Sanayi Bölgelerinde faal durumda olan işletmeler


Derecelendirme: 5'li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 11 ile 55 arasında değişmektedir.


Geçerlik:

Araştırmada cross tablo, faktör analizi, t- testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak, 2008 küresel ekonomik krizinin etkileri; gelişimsel etki, yıkıcı etki ve yönetsel etki olmak üzere üç faktör altında toplanmıştır.


Güvenirlik:

4 maddeden oluşan krizin gelişimsel etkisi ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı alpha: .99, 4 maddeden oluşan krizin yıkıcı etkisi ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı alpha: .78 ve son olarak 3 maddeden oluşan krizin yönetsel etkisi ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı alpha: .85 bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi