TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

2008 Küresel Ekonomik Krizinin Etkilerini Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
40 Sosyal ve Beşeri Bilimler


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Özdemir, L. (2014). 2008 küresel ekonomik krizinin örgütsel etkileri ve bir ölçek geliştirme çalışması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 12(23), 79-105.


Geliştiren/Uyarlayan
Lütfiye Özdemir


Yıl
2014


Kaynak Adı
2008 Küresel Ekonomik Krizinin Örgütsel Etkileri ve Bir Ölçek Geliştirme


Dergi
Yönetim Bilimleri Dergisi


Cilt
12


Sayı
23


Sayfa Aralığı
79-105


Link:
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/660264


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Lütfiye Özdemir


İletişim
lutfiye13@hotmail.com


Ölçülen Özellikler
Kriz, Kriz Ekibi, Kriz Planı, Kriz Yönetimi, Küresel Ekonomik Kriz


Alt Boyutlar
Gelişimsel etki, Yıkıcı etki, Yönetsel etki


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ölçek 11 madde ve üç faktörden oluşmaktadır.
Gelişimsel etki (4m): Etkin stratejilerin geliştirilmesi öğrenilmiştir
Yıkıcı etki (4m): Nitelikli personel kayıpları olmuştur
Yönetsel etki (3m): Kriz nedeniyle karar sürecimiz bozulmuştur


Kimlere Uygulanabilir
Sanayi Bölgelerinde faal durumda olan işletmeler


Derecelendirme
5'li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 11 ile 55 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Araştırmada cross tablo, faktör analizi, t- testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak, 2008 küresel ekonomik krizinin etkileri; gelişimsel etki, yıkıcı etki ve yönetsel etki olmak üzere üç faktör altında toplanmıştır.


Güvenirlik

4 maddeden oluşan krizin gelişimsel etkisi ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı alpha: .99, 4 maddeden oluşan krizin yıkıcı etkisi ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı alpha: .78 ve son olarak 3 maddeden oluşan krizin yönetsel etkisi ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı alpha: .85 bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi