TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=NtBAevXNhYaNqJFoAcdBdo1BMsHnUJkypYW7_rwpfSAh7IuVVAqqbQvlygQ1HmgJ


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 335 Yetişkin Eğitimi/Hayat Boyu Öğrenme


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Diker-Coşkun, Y. (2009). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.


Geliştiren/Uyarlayan: Yelkin Diker Coşkun


Yıl: 2009


Kaynak Adı: Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi


Tez Türü: Doktora


Üniversite: Hacettepe Üniversitesi


Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü


Şehir: Ankara


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: Yelkin Diker Coşkun


İletişim: ydiker@yeditepe.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Eğilimlerinin Öğrenilmesi, Yaşam Boyu Eğilimlerin Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi


Alt Boyutlar: merak yoksunluğu, Öğrenmeyi Düzenlemede Yoksunluk, Sebat, Yaşam Boyu Öğrenmede Motivasyon


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Ölçek 27 madde ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır.
Yaşam Boyu Öğrenmede Motivasyon (6 madde)
Sebat (6 madde)
Öğrenmeyi Düzenlemede Yoksunluk (6 madde)
Merak Yoksunluğu (9 madde)


Kimlere Uygulanabilir: Üniversite Öğrencileri


Derecelendirme: 6'lı likert (1=çok uyuyor - 6=hiç uymuyor)


Ölçek Puanlaması:

Ölçeğin ilk üç boyutundan alınabilecek en düşük puan (6x1) 6, orta puan (6x3,5) 21 ve en yüksek puan (6x6) 36’dır. Son boyut olan merak yoksunluğu ise en düşük (9x1) 9, orta puan (9x3,5) 31,5 ve en yüksek (9x9) 81 puan olarak belirlenmiştir. Ölçeğin genel ortalamasında ölçekten alınabilecek minimum puan (27x1) 27, ortanca puanı (27x3,5) 94,5 ve maksimum puan (27x6) 162 olarak
belirlenmiştir.


Geçerlik:

Bu çalışmada KMO değeri .89 olarak bulunmuştur. Bu sonuç verilerin faktör analizi için oldukça uygun olduğunu göstermektedir. Ölçeğin faktör analizi için Varimaks rotasyonu ile Temel Bileşenler Analizi yöntemi kullanılarak açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin 74 maddesinin öz değeri 12’den büyük olan dört temel alt boyuta sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu faktörlerin ölçeğe ilişkin açıkladıkları toplam varyans % 19,26’dır.


Güvenirlik:

Nihai ölçeği oluşturan 27 maddelik ölçeğin Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı .89 olarak bulunmuştur. Bu sonuç nihai ölçeğin yüksek bir güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi