TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 40 Sosyal ve Beşeri Bilimler

1.349 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Türk Dünyası Tutum Ölçeği

Akın, C., Saraçlı, S., Kılıç, İ., ve Yıldırım, İ. (2017). Türk Dünyası Tutum Ölçeği. Electronic Turkish Studies, 12(30), 649-664. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12089

Türk Lirası’na Simge Belirlenmesi Operasyonuna Yönelik Tutum Ölçeği

Cebeci, İ. (2016). Türk Lirası’na Simge Belirlenmesi Operasyonuna Yönelik Tutum Ölçeği . Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi , (54) , 216-226 .

Türk Mutfağında Füzyon Uygulamalarına Yaklaşım Ölçeği

Özgen, L., Güllü, M., Kalın, A. ve Yılmaz, E. (2021). Türk Mutfağında Füzyon Uygulamalarına Yaklaşım Ölçeği'nin geçerlenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1238-1257.

Türk Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği

Özvarış, S., Güçiz-Doğan, B., Unlu, H., Aktuna, G., İnandı, G., Kurt, O., Aydın, N., & Kutluk, T. (2021). The Adaptation of Turkish Health Literacy Scale for literate syrian adult refugees living in turkey: a reliability-validity study. Research Square, 1-12. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-487416/v1

Türk Spor Yönetiminde Yönetime Katılma Ve Çalışan Tutumlarını Gözleme Ölçeği

Bilir, P. ve Ay, Ü. (2007). Türk Spor Yönetiminde Yönetime Katılma Ve Çalışan Tutumlarını Gözleme Ölçeği. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4, 143-149.

Türkçe Ampute Vücut İmaj Anketi

Safaz, İ., Yılmaz, B., Göktepe, A. S. ve Yazıcıoğlu, K. (2010). Turkish version of the Amputee Body Image Scale and relationship with quality of life. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 20, 79-83.

Türkçe Dil Bağlılığı Ölçeği

İnan, K. (2017). Türkçe Dil Bağlılığı Ölçeğinin geliştirilmesi. Journal of Turkish Studies, 12(18), 375–394. doi:10.7827/TurkishStudies.12148

Türkçe İş Zanaatkârlığı (Job Crafting) Ölçeği

Yavuz, M., ve Artan, İ. E. (2019). İş zanaatkârlığı (job crafting) kavramı: Türkçe İş Zanaatkârlığı Ölçeği’nin geliştirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 20(1), 95-125.

Türkçe Kısa Konukseverlik Ölçeği

Yıldırım, M., & Güler, A. (2020). Psychometric analysis of the Turkish Brief Hospitality Scale. Psychological Reports, 0(0), 1-16.. https://doi.org/10.1177/0033294120953562

Türkçe Ses Engeli İndeksi-10 ile Türkçe Sesle İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği

Kuntman, B., Şahin, M., Öğüt, M. (2018). Türkçe Ses Engeli İndeksi-10 ile Türkçe Sesle İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Türk Otorinolarengoloji Arşivi, 56(3), 155 – 159. 10.5152/tao.2018.3262

Türkiye Organizasyonel Girişimcilik Ölçeği

Bal, H., Üner, M. M, Arslan, M., Battal, A., Doğuç, E., Uçakkuş, P., ve Genç, C. (2020). Türkiye Organizasyonel Girişimcilik Ölçeği Geliştirilmesi: İmalat ve Toptan/Perakkende Ticaret Sektöründe Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi , 12 (3), 3140-3158.

Türkiye Organizasyonel Girişimcilik Ölçeği

Bal, H., Üner, M M., Arslan, M., Battal, A., Doğuç, E., Uçakkuş, P., ve Genç, C. (2020). Türkiye Organizasyonel Girişimcilik Ölçeği geliştirilmesi: İmalat ve toptan/perakkende ticaret sektöründe uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi , 12(3), 3140-3158.

Türkiye’de İşyerinde Psikolojik Taciz Oranının ve Türlerinin Belirlenmesi Ölçeği

Gök, S. & Karatuna, I. (2012). TÜRKİYE’DE İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ ORANININ VE TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI, MEASURING THE OCCURRENCE AND TYPES OF WORKPLACE BULLYING IN TURKEY: A SCALE DEVELOPMENT STUDY . Öneri Dergisi , 9 (34) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruoneri/issue/17897/187730

Türkiye’de Bireylerin Sol-Sağ Ayrımına Göre Konumlanışı: Dünya Değerler Araştırması 1990-2018 Verilerinin İnceleme Ölçeği

Yağcı, A. H. (2022). Türkiye’de bireylerin sol-sağ ayrımına göre konumlanışı: Dünya değerler araştırması 1990-2018 verilerinin incelenmesi . Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi , 10 (1) , 21-50. https://doi.org/10.14782/marmarasbd.1019042

Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Kurumsallaşması Ölçeği

Dağlar, H. (2015). Türkiye’de organize sanayi bölgelerinin kurumsallaşması ve karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.239

Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Toplumun Güvenlik Algısı Ölçeği

Tunca, H. Ö. ve Karadağ, A. (2020). Toplumun Güvenlik Algısı Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 9(2), 525-554. doi: 10.28956/gbd.830089).

Türkiye'de Uluslararası İlişkiler Akademisyenlerinin Bilimsel Araştırma ve Eğitim Uygulamaları ile Disipline Bakış Açıları ve Siyasi Tutumları Anketi

Aydin, M. (2007). Türkiye'de Uluslararası İlişkiler Akademisyenlerinin Bilimsel Araştırma ve Eğitim Uygulamaları ile Disipline Bakış Açılari ve Siyasi Tutumlari Anketi. International Relations/Uluslararasi Iliskiler, 4(15), 1-31.

Twitter’da Siyasal Katılım Ölçeği (TSKÖ)

Güler, Ş. ve Sezgin, M. (2019). Twitter’da Siyasal Katılım Ölçeği (TSKÖ). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 517-530.

Üç Boyutlu Vatandaşlık Performansı Modeli

Ceylan, S., ve Ergin, C. (2019). Üç Boyutlu Vatandaşlık Performansı Modeli'nin Türkiye’de yapı geçerliği ve öncülleri. Türk Psikoloji Dergisi, 34(Özel Sayı), 97-124. doi:10.31828/tpd1300443320190402x000033

Üçüncü Yaş Turizmine Yönelik Algı Ölçeği

Karaca, Ş. , Özkan Önem, E. ve Yıldız, M. (2022). Üçüncü yaş turizmine yönelik algı ölçeği geliştirme çalışması . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi , 7 (2) , 26-43

Uçuş Emniyeti Tutumu Ölçeği

Öz, T. (2020). Performans değerleme uygulamaları ve çalışma koşullarının kabin görevlileri emniyetli davranışı üzerindeki etkileri (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Ulaşım Memnuniyeti Tutum Ölçeği

Sert, H., Bozo, A. ve Miman, M. (2018). Ulaşım Memnuniyeti Tutum Ölçeği geliştirilmesi: Harran Üniversitesinde bir uygulama. Atlas International Refereed Journal on Social Sciences, 4(14), 1585-1594.

Ülke Kişiliği Ölçeği

Aktan, M. (2017). Ülke Kişiliği Ölçeğinin Türkçe Uyarlamasının Güvenilirliği ve Geçerliliği. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt 12, Sayı 47. DO1: 10.14783/maruoneri.v12i27581.290509.

Ülke Kişiliği Ölçeği

Aktaran, M. (2017). Ülke Kişiliği Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının güvenilirliği ve geçerliliği. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12 (47), 133-153.

Ultra-Kısa İşe Angaje Olma Ölçeği

Bilginoğlu, E., ve Yozgat, U. (2019). Ultra-Kısa İşe Angaje Olma Ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. BMIJ, 7(5), 2863-2872. http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1354.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi