TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Hogan Yas Tepkileri Tarama Listesi (HYTL)

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Yıldırım, Ş. ve Fışıloğlu, H. (2005). Hogan Yas Tepkileri Tarama Listesi (HYTL) güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi, 8(15), 47-61.


Geliştiren/Uyarlayan
Hürol Fışıloğlu, Şehnaz Yıldırım


Yıl
2005


Kaynak Adı
Hogan Yas Tepkileri Tarama Listesi (HYTL) güvenirlik ve geçerlik çalışması


Dergi
Türk Psikoloji Yazıları Dergisi


Cilt
8


Sayı
15


Sayfa Aralığı
11-20


Link:
http://www.turkpsikolojidergisi.com/PDF/TPY/15/11-20.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Şehnaz Yıldırım


İletişim
sehnazy@hotmail.com


Ölçülen Özellikler
Yas, Yasın ölçülmesi


Alt Boyutlar
Dağınıklık, Kişisel Gelişim, Kopma, Panik Davranış, Suçlama ve Kızgınlık, Umutsuzluk


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

6 alt boyut 61 madde
Umutsuzluk (13m)
Panik Davranış (14m)
Suçlama ve Kızgınlık (12m)
Kopma (7m)
Kişisel Gelişim (8m)
Dağınıklık (7m)


Kimlere Uygulanabilir
Yetişkin


Derecelendirme
5'li Likert (1= beni hiç bir şekilde tanımlamıyor - 5= beni çok iyi tanımlıyor)


Ölçek Puanlaması

Her alt boyut kendi içerisinde puanlanacaktır.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Çeviri Süreci

Tek yönde çeviri yöntemi kullanılan çeviri sürecinde, HYTL her iki dil konusunda yeterliliğe sahip iki psikolog, bir psikiyatr ve bir mühendis tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.


Geçerlik

HYTL’nin iç geçerliğini belirlemek için uç grup (extreme group) yöntemi kullanılmıştır. Üst grup her bir boyuttan en yüksek puan alan katılımcıların % 27’si (n= 28), alt grup ise her bir boyuttan en düşük puan alan katılımcıların % 27’si (n=28) olarak
belirlenmiştir.


Güvenirlik

Tarama listesinin güvenirlik katsayısı her bir boyut ve tüm tarama listesi için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı kullanılarak hesaplanmıştır. Tarama listesinin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.74 ile 0.95 arasında bulunmuştur. Her bir boyuttaki maddelere yapılan madde-toplam korelasyonun 0.20’den yüksek olduğu belirlenmiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Hogan Grief Reaction Checklist


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Hogan, N. S., Greenfield, D. B., & Schmidt, L. A. (2001). Development and validation of the Hogan Grief Reaction Checklist. Death Studies, 25(1), 1-32.


Orijinal Ölçek Yazarlar
Daryl B. Greenfield, Lee A. Schmidt, Nancy Hogan


Orijinal Ölçek Yıl
2001


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
Development and validation of the Hogan Grief Reaction Checklist


Orijinal Ölçek Dergi
Death Studies


Orijinal Ölçek Cilt
25


Orijinal Ölçek Sayı
1


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
1-32


Orijinal Ölçek Geçerlik

HYTL’nin geçerliği, ilgili alt ölçekleri ile HYTL’nin ilgili boyutları arasındaki anlamlı korelasyonlarla (ranj = 0.48-0.63) belirlenmiştir.


Orijinal Ölçek Güvenirlik

HYTL’nin güvenirliği, iç tutarlılık ve test tekrar test güvenirliği ile belirlenmiştir. HYTL’nin iç tutarlılık katsayısı Umutsuzluk
boyutu için 0.89, Panik Davranışı için 0.90, Kişisel Gelişim için 0.82, Suçlama-Kızgınlık için 0.79, Kopma için 0.87, Dağınıklık için 0.84 ve tüm tarama listesi için 0.90 olarak belirlenmiştir. Test tekrar test güvenirliği ise Umutsuzluk boyutu için 0.84, Panik Davranışı için 0.79, Kişisel Gelişim için 0.81, Suçlama ve Kızgınlık için 0.56, Kopma için 0.77 ve Dağınıklık için 0.85 olarak belirlenmiştir.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi