TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 10 Psikoloji

5.230 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Yıldırma Sonucu Tutum Ölçeği (YSTÖ)

Bozyiğit, E. ve Gülel, F.E. (2017). Yıldırma Sonucu Tutum Ölçeği (YSTÖ): Geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenirliği. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 7 (2), 167-174.

Yılmazlık Ölçeği

Basim, H. N., & Cetin, F. (2011). The reliability and validity of the Resilience Scale for Adults-Turkish Version. Türk Psikiyatri Dergisi, 22(2), 104.

Yılmazlık Ölçeği

Basım, H. N., & Çetin, F. (2011). The reliability and validity of the Resilience Scale for Adults-Turkish Version. Türk Psikiyatri Dergisi, 22(2), 104-113.

Yılmazlık Ölçeği

Gürgan, U. (2006). Yılmazlık Ölçeği (YÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(2), 45-74.

Yoga Dönüşüm Etkisi Ölçeği(YDEÖ)

Tetik Kucukelci, D. (2018). Yoga Dönüşüm Etkisi Ölçeği(YDEÖ): Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 7 (21) , 907-922  https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum/issue/43608/534022

Yoğun Bakım Aile İhtiyaçları Envanteri- Acil Bölümü

Dağ, G. S., Dicle, A., & Firat, M. Z. (2017). Psychometric properties of The Critical Care Family Needs Inventory-Emergency Department . Applied Nursing Research, 33, 113-120. DOİ: 10.1016/j.apnr.2016.11.001

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Ailelerinin Memnuniyeti Ölçeği

Tastan, S., Iyigun, E., Ayhan, H., Kılıckaya, O., Yılmaz, A. A., & Kurt, E. (2014). Validity and reliability of Turkish version of Family Satisfaction in the Intensive Care Unit. International Journal of Nursing Practice, 20(3), 320-326.

Yönetici Hemşireler İçin Zaman Yönetimi Ölçeği

Bahçecik, N., Öztürk, H., Şerbetçi-Aktaş, G. (2004). Yönetici Hemşireler İçin Zaman Yönetimi Ölçeği ve zaman yönetimini etkileyen faktörler. Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, 15 (49), 67 – 78.

Yönetici Hizmetkâr Liderlik Ölçeği

Küçüközkan, D. Y. (2018). Yönetici Hizmetkâr Liderlik Ölçeğinin Güvenilirlik Ve Geçerlilik Çalışması: Sağlık Kurumlarına Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 4 (5), 324-334.

Yönetici İşlevlere Yönelik Davranış Değerlendirme Envanteri (YİYDDE)

Köylü, S.N., Tanör Öktem, Ö. ve Kalem, E. (2011). Yönetici İşlevlere Yönelik Davranış Değerlendirme Envanterinin (YİYDDE) sağlıklı bir Türk örneklemde güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. İlköğretim Online, 10(3), 894-904.

Yönetici Karar Zamanı Ölçeği

Bostan, S. & Durmuş, Ü. (2017). An Attempt to Develop A Scale on the Decision Process: The Manager Decision Time Scale. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 20(2), 125-141. https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/287812/an-attempt-to-develop-a-scale-on-the-decision-process-the-manager-decision-time-scale

Yönetici Öz Yeterlik Algısı Ölçeği

Baltacı, A. (2020). Yönetici Öz Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 8-16.

Yöneticiler İçin Liderlik Özellikleri Ölçeği

Türetgen, İ. Ö., Ünsal, P., & Telman, N. (2004). Yöneticiler için liderlik özelliklerini ölçen bir ölçek geliştirme. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 24, 25-44.

Yöneticiler İçin Psikolojik Sözleşme Ölçeği

Gerçek, M. (2018). Yöneticiler İçin Psikolojik Sözleşme Ölçeği: Bir ölçek geliştirme, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(4), 193-212.

Yöneticilerin Lider Davranışlarını Betimleme Ölçeği

Erceylan, N. (2010). Yöneticilerin liderlik davranışlarının çalışanların örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkileri ve bir araştırma (Yüksek Lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.

Yönetim Süreçlerinde Örgütsel Adalet Ölçeği

Akyol, B. ve Akçay, R. C. (2013). Yönetim süreçlerinde örgütsel adalet ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (5), 147-164. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1328

Yönetsel Değer Farklılıkları Ölçeği

Çavdar, M. , Boz, D. & Duran, C. (2023). YÖNETSEL DEĞER FARKLILIKLARI ÖLÇEĞİ . Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi , 19 (1) , 151-173 . DOI: 10.17130/ijmeb.1184185

Yorgunluk Etki Ölçeği

Armutlu, K., Keser, İ., Korkmaz, N., Akbıyık-İren, D., Sümbüloğlu, V., Güney, Z., & Karabudak, R. (2007). Psychometric study of Turkish version of Fatigue Impact Scale in multiple sclerosis patients. Journal of the neurological sciences, 255(1), 64-68. doi:10.1016/j.jns.2007.01.073

Yorgunluk Ölçeği

Ergin, G. (2009). Fizyoterapi programı alan hastalarda; yorgunluk ölçeği Checklist Individual Strength Questionnaire (CIS) Türkçe versiyonunun geçerliliği. (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Young Ebeveynlik Ölçeği

Soygüt, G., Çakır, Z. ve Karaosmanoğlu, A. (2008). Ebeveynlik biçimlerinin değerlendirilmesi: Young Ebeveynlik Ölçeğinin psikometrik özelliklerine ilişkin bir değerlendirme. Türk Psikoloji Yazıları, 11(22), 17-30.

Young Şema Ölçeği Kısa Form-3

Soygüt, G., Karaosmanoğlu, A., & Çakır, Z. (2009). Assessment of early maladaptive schemas: A psychometric study of the Turkish Young Schema Questionnaire-Short Form-3. Turkish Journal of Psychiatry, 20(1), 75-84.

Youth Externalizing Behavior Screener (YEBS)

Arslan, G. (2018). Development and validation of the Youth Externalizing Behavior Screener: A brief and effective measure of behavioral problems, International Journal of School & Educational Psychology (Online), 1-11.

Youth Internalizing Problems Screener (YIPS)

Arslan, G. & Renshaw, T. L. (2018). Psychometrics of the Youth Internalizing Problems Screener with Turkish adolescents, International Journal of School & Educational Psychology [Online] doi: 10.1080/21683603.2018.1459990

Yükleme Biçimi Ölçeği

Hovardaoğlu, S. (1990). ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK VE DEPRESYON: YÜKLEME BİÇİMİ ÖLÇEĞİ VE BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİYLE YAPILAN BİR ÇALIŞMA . Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi , 33 (1-2) , 221-230 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dtcfdergisi/issue/66754/1043888

Yüksek Performanslı Çalışma Sistemleri Ölçeği

Ekici Z, Türkmen, E. (2020). Yüksek performanslı çalışma sistemleri ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 7(1), 1 – 16. https://doi.org/10.5222/SHYD.2020.50490

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi