TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dergiler: Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

58 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Algılanan Önem Ölçeği

Arslan, A. ve Algün-Doğu, G. (2020). Algılanan Önem Ölçeği Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre The Journal of Physical Education and Sport Sciences, 18(2), 2020, 104-113. http://dx.doi.org/10.33689/spormetre.593947

Antrenör Kaynaklı Destekleyici ve Kısıtlayıcı Güdüsel İklim Ölçeği

Elmas, A. G., Akın, N. K., ve Aşçı, F. H. (2018). Antrenör Kaynaklı Destekleyici ve Kısıtlayıcı Güdüsel İklim Ölçeği’nin Türk adolesan sporcuları için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre, 16(3), 61-80. doi: 10.1501/Sporm_0000000376

Antrenör-Sporcu İlişkisi Duygusal Kötü Muamele Ölçeği

Çetin, E. (2022). Antrenör-sporcu ilişkisi Duygusal Kötü Muamele Ölçeği’nin (Asidkmö) Türkçeye uyarlanması, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(4), 142-156. Doi: 10.33689/spormetre.1133456

Antrenörlerin Etik Dışı Davranışları ile İlgili Sporcu Algısı Ölçeği

Güven, Ö. ve Öncü, E. (2012). Antrenörlerin Etik Dışı Davranışları İle İlgili Sporcu Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(2), 67-75.

Antrenörlerin Meslek Etiği Davranışları Ölçeği

Kayır, B. ve Özbek, O. (2019). Antrenörlerin Meslek Etiği Davranışları Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(3), 134-144. doi: 10.33689/spormetre.601953

Antrenörlerin Mesleki Etik İlkeleri Ölçeği (AMEİÖ)

Tuncel, S. D. ve Büyüköztürk, Ş. (2009). Antrenörlerin mesleki etik ilkeleri nelerdir? Nasıl ölçülür? Ölçek geliştirme: Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(4), 159-168.

Antrenörlük Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Filiz, B. ve Demirhan, G. (2017). Antrenörlük Davranışı Değerlendirme Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması. Spormetre, 15 (1), 1-10.

Atletik Zihinsel Enerji Ölçeği

Yıldız, A. B. , Yarayan, Y. E. , Yılmaz, B. & Kuan, G. (2020). Atletik Zihinsel Enerji Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(3), 108-119. http://dx.doi.org/10.33689/spormetre.684587

Beden Eğitimi Dersi için Durumsal Güdülenme Ölçeği

Daşdan-Ada, E. N., Aşçı, F. H., Kazak-Çetinkalp, F. Z. ve Altıparmak, M. E. (2012) Durumsal Güdülenme Ölçeği’nin (DGÖ) beden eğitimi ders ortamı için geçerlik ve güvenirliği. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(1), 7-12.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri için Özel Gereksinimli Öğrencilerle ilgili Mesleki Yeterlik Ölçeği

Yılmaz, E. B., Akşit, S., & Arslan, Y. (2022). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri için Özel Gereksinimli Öğrencilerle İlgili Mesleki Yeterlik Ölçeği geliştirme çalışması. Spormetre: Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(3), 38-54.

Bilgisayar Oyunları Motivasyon Ölçeği

Munusturlar,M.A., ve Munusturlar,S., (2018). Bilgisayar Oyunları Motivasyon Ölçeğinin geliştirilmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 17(3), 81-90.

Bisiklet Kullanımına İlişkin Motivasyon Kaynakları Ölçeği

Kaynak, S., & Özünlü, M. B. (2019). Bisiklet Kullanımına İlişkin Motivasyon Kaynakları Ölçeğinin geliştirilmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(4), 120-133. http://dx.doi.org/10.33689/spormetre.560168

Boş Zaman Yoluyla Stresle Baş Etme İnancı Ölçeği

Çevik, H., Özcan, Ö. ve Munusturlar, S. (2018). Boş Zaman Yoluyla Stresle Baş Etme İnancı Ölçeği Ve Boş Zaman Yoluyla Stresle Baş Etme Strateji Ölçeği’nin Faktör Yapısının Türkiye Örneklemine Yönelik Sınanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(2), 36-50. https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000353

Brunel Ruh Hali Ölçeği

Soylu, Y., Arslan, E., & Kilit, B. (2022). Yetişkin ve Ergen Sporcular İçin Brunel Ruh Hali Ölçeği: Türkçe Uyarlama Çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(2), 56-67.

Dijital Serbest Zaman Akış Deneyimi Ölçeği (DSZ-ADÖ)

Er, B. ve Cengiz, R. (2023). Dijital serbest zaman akış deneyimi: Ölçek geliştirme çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(2), 48-62. DOI: 10.33689/spormetre.1207592

Dopingte Ahlaktan Uzaklaşma Ölçeği

Gürpınar, B., Nalbant, M. ve Kavussanu, M. (2019). Dopingte Ahlaktan Uzaklaşma Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(4), 81-90.

Ebeveyn Güdüsel İklim Envanteri-2

Altıntaş, A., Aşçı, F. H. ve Dolu-Çağlar, E. (2016). Ebeveyn Güdüsel İklim Envanteri-2’nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Spor Bil Fakültesi Spormetre Dergisi, 14 (2), 163-174.

Egzersiz Keyif Ölçeği

Soylu, Y., Arslan, E., & Kilit, B. (2023). Egzersiz ve Keyif: Ergen ve Yetişkin Sporcular İçin Ölçek Uyarlama Çalışması. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(1), 93-104.

Elit Sporcu Benlik Algısı Envanteri

Çağlar, E., Aşçı, H.,& Kelecek, S. (2017). Elit Sporcu Benlik Algısı Envanteri Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre, 15 (4), 165-172.

Futbolda Antrenör-Sporcu Stres Ölçeği

Yıldız, K. ve Polat, E. (2020). Futbolda Antrenör-Sporcu Stres Kaynakları Ölçeği ile Futbolda Medya Stres Kaynakları Ölçeği’nin Türk popülasyonu için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre-The Journal of Physical Education and Sport Sciences, 18(3), 146-156. http://dx.doi.org/10.33689/spormetre.736068

Futbolda Medya Stres Kaynakları Ölçeği

Yıldız, K. ve Polat, E. (2020). Futbolda Antrenör-Sporcu Stres Kaynakları Ölçeği ile Futbolda Medya Stres Kaynakları Ölçeği’nin Türk popülasyonu için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre-The Journal of Physical Education and Sport Sciences, 18(3), 146-156. http://dx.doi.org/10.33689/spormetre.736068

Gençlik Deneyimleri Ölçeği

Filiz, B. ve Demirhan, G. (2016). Gençlik deneyimleri ölçeği (GDÖ) 3.1’in Türkçeye uyarlama çalışması. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 14(1), 75-91.

Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanım Algısı Ölçeği

Yüce, A., Aydoğdu, V., Katırcı, H. ve Gökçe-Yüce, S. (2020). Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Kullanım Algısı Ölçeği: Bir ölçek uyarlama çalışması. Spormetre The Journal of Physical Education and Sport Sciences, 18(4), 113-124. http://dx.doi.org/10.33689/spormetre.681835

Halk Oyunlarına Yönelik Tutum Ölçeği

Tekkurşun Demir, G., Özbek, E. ve Gündüz, N. (2022). Halk Oyunlarına Yönelik Tutum Ölçeği (HOYTÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(2), 68-77. https://doi.org/10.33689/spormetre.1062690

Hareket İmgeleme Ölçeği

Uğur, Y., Coşkun, H. ve Şenyurt, A. Y. (2021). Hareket İmgeleme Ölçeği: Türkiye örneklemi üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(4), 145-156. https://doi.org/10.33689/spormetre.938945

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi