TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri için Özel Gereksinimli Öğrencilerle ilgili Mesleki Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
, 40 Sosyal ve Beşeri Bilimler » 420 Spor Bilimleri, Eğlence ve Boş Zaman


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Yılmaz, E. B., Akşit, S., & Arslan, Y. (2022). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri için Özel Gereksinimli Öğrencilerle İlgili Mesleki Yeterlik Ölçeği geliştirme çalışması. Spormetre: Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(3), 38-54.


Geliştiren/Uyarlayan
Emine Büşra Yılmaz, Sevim Akşit, Yunus Arslan


Yıl
2022


Kaynak Adı
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİ İÇİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ MESLEKİ YETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI


Dergi
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi


Cilt
20


Sayı
3


Sayfa Aralığı
38-54


Link:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/spormetre/issue/72637/1056931


Dosyalar

Makale
PDF

Ölçek Formu
Word


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
10.33689/spormetre.1056931


Sorumlu Yazar
Emine Büşra Yılmaz


İletişim
ebyilmaz@mehmetakif.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Kaynaştırma eğitimiyle ilgili mesleki yeterlik algısı


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları
1.Beden eğitimi ve spor ders ortamında özel gereksinimli öğrenciler hakkında bilgi toplayabilirim.
2.Beden eğitimi ve spor ders ortamında özel gereksinimli öğrenciler hakkında ilk değerlendirme konusunda yeterliyim.
3.Özel gereksinimli öğrencilerin anne babaları ile iletişime geçebilirim.
4.Beden eğitim ve spor dersi kapsamında özel gereksinimli öğrenciler ile ilgili rehber öğretmeni bilgilendiririm.
5.Beden eğitim ve spor dersi kapsamında özel gereksinimli öğrenciler ile ilgili rehber öğretmenine önerilerde bulunabilirim.
6.Özel eğitim alanı ile ilgili konuları meslektaşlarımla tartışabilirim.
7.Bireyselleşmiş Eğitim Programında (BEP) belirtilen engel türlerini bilirim.


Ölçek Türü
Öz Bildirim


Kimlere Uygulanabilir
Beden Eğitimi Öğretmenleri, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri


Derecelendirme
5'li likert ( 1 “uygun değil” ile 5 “çok uygun”)


Ölçek Puanlaması
Ölçekten alınabilicek en düşük puan 29, en yüksek puan 145’tir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi
Ölçek geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından sonra 29 maddeli tek faktörlü bir yapıya kavuşmuştur. 5’li Likert tipinde tasarlanan ölçek 1 “uygun değil” ile 5 “çok uygun”
arasında değişen bir puanlamaya sahiptir. Ölçekten alınabilicek en düşük puan 29, en yüksek puan 145’tir. Puanlar yükseldikçe beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilerle ilgili olarak kendilerini daha yeterli rapor ettikleri sonucuna ulaşılmaktadır.


Geçerlik
Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları: Ölçeğin geçerlik çalışması kapsamında kapsam ve yapı geçerliği incelenmiştir. Bu doğrultuda kapsam geçerliği için uzman görüşleri ve yapı geçerliği için faktör analizi çalışmaları yürütülmüştür. Faktör analizi; birbirleri ile ilişkili olduğu düşünülen değişkenleri bir araya getirerek anlamlı olarak daha az sayıda değişken bulmayı hedefleyen ve yapı geçerliliğinde kullanılan bir yöntemdir (Büyüköztürk, 2014). Bu amaç doğrultusunda açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi ile faktör bulma işlemleri gerçekleştirilirken, doğrulayıcı faktör analiz ile de elde edilen verilerin uyum sağlayıp sağlamadığı test edilmiştir.


Güvenirlik
İç tutarlılık anlamında güvenirliği belirlemek için, ölçme araçlarının güvenirlik çalışmalarında kullanılan Cronbach alfa katsayısı hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi