TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Beden Eğitimi Dersi için Durumsal Güdülenme Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Daşdan-Ada, E. N., Aşçı, F. H., Kazak-Çetinkalp, F. Z. ve Altıparmak, M. E. (2012) Durumsal Güdülenme Ölçeği’nin (DGÖ) beden eğitimi ders ortamı için geçerlik ve güvenirliği. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(1), 7-12.


Geliştiren/Uyarlayan
Elif Nilay DAŞDAN ADA, F. Hülya Aşçı, F. Zişan KAZAK ÇETİNKALP, M. Ersin ALTIPARMAK


Yıl
2012


Kaynak Adı
Durumsal Güdülenme Ölçeği’nin (DGÖ) beden eğitimi ders ortamı için geçerlik ve güvenirliği


Dergi
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi


Cilt
10


Sayı
1


Sayfa Aralığı
7-12


Link:
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/17/1714/18309.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Elif Nilay Daşdan Ada


Ölçülen Özellikler
güdülenme


Alt Boyutlar
Dışsal Düzenleme, Güdülenmeme, İçsel Güdülenme, Özdeşimle Düzenleme


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

4 alt boyut ve 16 madde
İçsel güdülenme(4)
Özdeşimle düzenleme (4)
Dışsal düzenleme (4)
Güdülenmeme (4)


Kimlere Uygulanabilir
İlköğretim 1. - 4. sınıflar


Derecelendirme
7li Likert


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 16 ile 112 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ölçek ayrıca toplam iyi oluş puanı vermektedir.


Çeviri Süreci

Bu çalışma Guay, Vallerand ve Blanchard (14) tarafından geliştirilmiş, Türkçe uyarlaması Kazak Çetinkalp (2010) tarafından sporcular üzerinde yapılan “Durumsal Güdülenme Ölçeği’nin (The Situational Motivation Scale-SIMS)” beden eğitimi ders ortamı için geçerliği ve güvenirliğini sınamak amacı ile yapılmıştır


Geçerlik

Yapı geçerliğine ilişkin bulgular, orijinal ölçeğin dört faktör yapısıyla tutarlıdır. Uyum indeks değerleri, RMSEA = 0.061, SRMR = 0.064, GFI = 0.94, AGFI = 0.91, NFI = 0.93; NNFI = 0.93, CFI = 0.95 olarak hesaplanmıştır. Alt ölçeklerin iç tutarlık katsayıları sırasıyla, 0.79, 0.73, 0.77 ve 0.79’dur (18).


Güvenirlik

Ölçeğin güvenirliğini test etmek için ise Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı hesaplanmıştır. Durumsal Güdülenme Ölçeği’nin güvenirliğinin sınanması için hesaplanan iç tutarlık katsayıları; İçsel güdülenme için 0.71, Özdeşimle düzenleme için 0.72, Dışsal düzenleme için 0.79, ve Güdülenmeme için 0.78 olarak bulunmuştur


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi