TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Alt Boyutlar: Sosyal Destek

18 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Aday Öğretmen Yetiştirme Programına Yönelik Aday Öğretmen Tutum Ölçeği

Gencer, N. (2017). Aday Öğretmen Yetiştirme Programına Yönelik Aday Öğretmen Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi (AÖTÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 1771-1798.

Ailedeki Koruyucu Etkenler Ölçeği

Gökler-Danışman, I. ve Köksal S. (2011). Ailedeki Koruyucu Etkenler Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikoloji Yazıları, 14 (28), 39-46.

Barkin Annelik Fonksiyonu Ölçeği

Aydın, R. (2016). Barkin Annelik Fonksiyonu Ölçeğinin uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Başa Çıkma Stratejileri Ölçeği

Eryılmaz, A. & Başal, A. (2021). Student and teacher perspectives: Developing the Scale of Coping Strategies for pessimism and subjective well-being model based on coping strategies for COVID-19 and goal striving. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 8 (1), 546-563.

Ders Dışı Sportif Etkinliklere Yönelik Ebeveyn Tutum Ölçeği

Yılmaz, A. ve Güven, Ö. (2015). Ders Dışı Sportif Etkinliklere Yönelik Ebeveyn Tutum Ölçeği. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(2), 244-259.

Emzirmeye Hazırlıkta Doğum Öncesi Etkinlik Derecelendirme Ölçeği

Evcili, F., & DEMİREL, G. (2020). The Prenatal Rating of Efficacy in Preparation to Breastfeed Scale (PREP to BF): A Turkish validity and reliability study. Clinical and Experimental Health Sciences, 10(3), 196-202.

Erken Lohusalık Sürecinde Kadınların Algıladıkları Eş Desteği Ölçeği (ELSKAEDÖ)

Şahin, N. H., Dişsiz, M., Dinç, H. ve Soypak, F. (2014). Erken Lohusalık Sürecinde Kadınların Algıladıkları Eş Desteği: Ölçek geliştirme çalışması. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 17(2), 73-79.

İlişki Niteliği Ölçeği

Özabacı, N. (2011). İlişki Niteliği Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(162), 159-167.

İş Performans Ölçeği

Seren, A. K. H., Tuna, R., & Bacaksiz, F. E. (2018). Reliability and validity of the Turkish version of the Job Performance Scale Instrument. Journal of Nursing Research, 26(1), 27-35.

İş Stresi Ölçeği

Demiral, Y., Ünal, B., Kılıç, B., Soysal, A., Bilgin, A. C., Uçku, R. ve Theorell, T. (2007). İş Stresi Ölçeğinin İzmir Konak Belediyesi’nde çalışan erkek işçilerde geçerlik ve güvenilirliğinin incelenmesi. Toplum Hekimliği Bülteni, 26(1), 11-18.

Prenatal Psikososyal Profil

Günaydın, S., & Zengin, N. (2021). Prenatal Psychosocial Profile: Validity and Reliability Study to Its Use in Turkey. Clinical and Experimental Health Sciences, 11(4), 856-864. https://doi.org/10.33808/clinexphealthsci.842126

SCREENIVF: İnfertil Bireylerde Sosyal Duygusal Kapasite Ölçüm Aracı

Vural, P.I., Körpe, G., & Aslan, E. (2021). Validity and Reliability of the Turkish Version of Screening Tool on Distress in Fertility Treatment (SCREENIVF). Psychiatria Danubina, 33(13), 278-287.

Spor İçin Liderlik Ölçeği

Unutmaz, V. & Gençer, R. T. (2012). Spor İçin Liderlik Ölçeği – Sporcunun Antrenör Davranışını Algılaması Versiyonunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(1), 27-34.

Sporda Kendine Güven Kaynakları Ölçeği

Miçooğulları, B. O. ve Kirazcı, S. (2010). Sporda Kendine Güven Kaynakları Ölçeğinin Türk popülasyonuna uyarlanması. Spor Bilimleri Dergisi, 21 (4), 154–163.

Transplantasyon Adaylarının Psikososyal Değerlendirmesi Ölçeği

Güneş, D., Erci, B., Uncu, F., & Sarıtaş, S. (2023). Turkish Validity and Reliability Study of the Scale of Psychosocial Assessment of Candidates for Transplantation PACT. Transplantation Proceedings, 55(7), 1530–1534. https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2023.03.087

Türk Çocuk/Ergenlerde Kidscreen Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği

Baydur, H., Ergin, D., Gerçeklioğlu, G., & Eser, E. (2016). Reliability and validity study of the KIDSCREEN Health-Related Quality of Life Questionnaire in a Turkish child/adolescent population. Anatolian Journal of Psychiatry, 17(6), 496-505. doi: 10.5455/apd.214559

Türk Toplumunda Adölesan Sağlığını Geliştirme Ölçeği

Temel, A. B. , İz, F. B. , Yıldız, S. & Yetim, D. (2011). The Reliability and Validity of Adolescent Health Promotion Scale in Turkish Community. Güncel Pediatri, 9 (2 , 14-22. https://dergipark.org.tr/tr/pub/pediatri/issue/51119/666264

Zorbalıklarla Başa Çıkma Stratejileri Ölçeği

Seçer, İ. (2015). Zorbalıkla başa çıkma stratejileri ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 85-105.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi