TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

İş Performans Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

40 Sosyal ve Beşeri Bilimler » 430 Yönetim ve Organizasyon


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Seren, A. K. H., Tuna, R., & Bacaksiz, F. E. (2018). Reliability and validity of the Turkish version of the Job Performance Scale Instrument. Journal of Nursing Research, 26(1), 27-35.


Geliştiren/Uyarlayan: Arzu Kader Harmancı Seren, Feride Eşkin Bacaksız, Rujnan Tuna


Yıl: 2018


Kaynak Adı: Reliability and validity of the Turkish version of the Job Performance Scale Instrument


Dergi: The Journal of Nursing Research


Sorumlu Yazar: Arzu Kader Harmanci Seren


İletişim: arzu.harmanci@istanbul.edu.tr


Ölçülen Özellikler: İŞ PERFORMANSI


Alt Boyutlar: Bakım Koordinasyonu, Bilgi, Sosyal Destek, Teknik Bakım


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Ölçek 23 madde ve 4 faktörden oluşmaktadır.


Kimlere Uygulanabilir: Çalışan Bireyler


Derecelendirme: 7'li Likert Tipi 1-Hiç Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kısmen Katılmıyorum, 4-Kararsızım, 5-Kısmen Katılıyorum-6-Katılıyorum 7-Kesinlikle Katılıyorum


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 23 ile 161 arasında değişmektedir.


Çeviri Süreci:

Literatürde atıfta bulunulan ölçek uyarlama çalışmaları, kültürler arasındaki psikodilbilimsel farklılıkların azaltılmasına yönelik uygulamaların uygulanmasını önermektedir (Sencan, 2005). Bu amaçla ölçeğin önce orijinal İngilizceden Türkçeye daha sonra Türkçe'den tekrar İngilizceye tercümeleri Dünya Sağlık Örgütü (2008) tarafından enstrümanların orijinali dışındaki dillere çevrilmesi için önerilen yönteme göre bu çalışmada yapılmıştır.


Geçerlik:

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA), öncelikle yapı geçerliliğini değerlendirmek için her iki ölçek için de yapılmıştır. DFA, orijinal ölçeklerin faktör yapılarını doğrulamadı. Önerilen değişikliklerin gerçekleştirilmesi, uyum iyiliği endekslerinde kabul edilebilir düzeyde herhangi bir artış sağlamadı; bunun üzerine her iki ölçeğe de tek bir alt ölçek olarak yaklaşan ek bir DFA alternatif olarak gerçekleştirilmiştir.


Güvenirlik:

İç Tutarlılık Katsayısı:İş Performans ölçeğinin güvenirlik katsayısı Cronbach alfa, a=.95 , olduğundan ölçeğin yeterli güvenirlik katsayısına sahip olduğu bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Job Performance Scale Instrument


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Makale


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi