TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Alt Boyutlar: Alan Bilgisi

12 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Çevre Eğitimi Öz-Yeterlik Ölçeği

Özlü, G. (2012). Çevre Eğitimi Öz-Yeterlik Ölçeği geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Din Dersi Öğretmenlerine Yönelik Öğretmen Algısı Ölçeği

Baltacı, A. ve Coşkun, M. K. (2018). Din Dersi Öğretmenlerine Yönelik Öğretmen Algısı Ölçeği'nin geliştirilmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 1450-1473. doi: 10.26466/opus.444349

Fizik Laboratuarına Yönelik Tutum Ölçeği

Tanrıverdi, G., ve Demirbaş, M. (2012). Fizik Laboratuarına Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 83-101.

Matematik İçin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Ölçeği (Tpab-Mat)

Önal, N. (2016). Development, Validity and Reliability of TPACK Scale with Pre-Service Mathematics Teachers, International Online Journal of Educational Sciences, 2016, 8 (2), 93-107, DOI:http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2016.02.009

Matematik İçin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Ölçeği (TPAB-Mat)

Önal, N. (2016). Development, Validity and Reliability of TPACK Scale with Pre-Service Mathematics Teachers. International Online Journal of Educational Sciences, 8(2), 93-107.

Öğretim Elemanlarının Teknoloji Destekli Sınıflardaki Bilgilerine İlişkin Öğrenci Algıları Ölçeği

Şenel, S., Pekdağ, B. ve Sarıtaş, M. T. (2018). Öğretim Elemanlarının Teknoloji Destekli Sınıflardaki Yeterliklerine İlişkin Öğrenci Algıları Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 67-93. Doi: 10.14686/buefad.363938

Öğretmen Performans Değerlendirme Envanteri (ÖPDE)

Koçak, R. (2006). Öğretmen Performans Değerlendirme Envanteri (ÖPDE) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(3), 779-808.

Öğretmen Performans Değerlendirme Ölçeği

Özgenel, M. (2019). Öğretmen performans değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Development of teacher performance evaluation scale: Validity and reliability study]. B. Kocaoğlu (Ed.), 5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi [V. International Social and Education Sciences Studies Congress] içinde (s. 64-65). Balıkesir: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi.

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Ölçeği-Öğretmen Formu

Koçyiğit, M., Erdem, C., & Eğmir, E. (2020). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine ilişkin öz değerlendirmeleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 9(3), 774-799.http://dx.doi.org/10.30703/cije.651639

Teknoloji Destekli Sınıf Ortamlarında Öğrencilerin Ders Sorumlusunun Bilgisine Yönelik Algıları Ölçeği

Hacıömeroğlu, G., Yaşar, C. ve Ökmen, A. K. (2018). Teknoloji Destekli Sınıf Ortamlarında Öğrencilerin Ders Sorumlusunun Bilgisine Yönelik Algıları Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 19(1), 338-352.

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Ölçeği

Kaya, Z., Kaya, O. N. ve Emre, İ. (2013). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2355-2377. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2013.4.1913

Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeği

Kaya, Z., Kaya, O. N., ve Emre, İ. (2013). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2355-2377. doi: 10.12738/estp.2013.4.1913

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi