TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Din Dersi Öğretmenlerine Yönelik Öğretmen Algısı Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/din-dersi-ogretmenlerine-yonelik-ogretmen-algisi-olcegi-toad.pdf


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 312 Genel Öğretmen Yeterlilikleri


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Baltacı, A. ve Coşkun, M. K. (2018). Din Dersi Öğretmenlerine Yönelik Öğretmen Algısı Ölçeği'nin geliştirilmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 1450-1473. doi: 10.26466/opus.444349


Geliştiren/Uyarlayan: Ali Baltacı, Mehmet Kamil Coşkun


Yıl: 2018


Kaynak Adı: Din Dersi Öğretmenlerine Yönelik Öğretmen Algısı Ölçeği'nin Geliştirilmesi


Dergi: OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi


Cilt: 8


Sayı: 15


Sayfa Aralığı: 1450-1473


DOI: DOI: 10.26466/opus.444349


Sorumlu Yazar: Ali Baltacı


İletişim: a.baltaci@alparslan.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Algı, Din Dersi Öğretmeni, Din Eğitimi


Alt Boyutlar: Ahlaki Yapı, Alan Bilgisi, Genel Kültür, Kişisel Bakım ve Temizlik, Mesleki yeterlik, Sosyal Beceri ve İletişim Gücü


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Ölçek 58 madde ve altı faktörden oluşmaktadır.
Alan Bilgisi (10): Kendi alanında yeterli bilgiye sahiptir.
Mesleki Yeterlik (9): Mesleğini benimsemektedir.
Ahlaki Yapı (14): Söylem ve davranışlarıyla tutarlıdır.
Sosyal Beceri ve İletişim Gücü (9): Diğer öğretmenlerle iletişim kurmaya isteklidir.
Genel Kültür (9): Genel kültür seviyesi yeterlidir.
Kişisel Bakım ve Temizlik (7): Kişisel bakim ve temizliğine dikkat eder.


Kimlere Uygulanabilir: Öğretmenler


Derecelendirme: 6'lı Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 6= kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 58 ile 348 arasında değişmektedir.


Geçerlik:

Yapı Geçerliliği: Açımlayıcı faktör analiziyle 58 madde ve altı faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi ile de doğrulanmıştır.


Güvenirlik:

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı .85 olarak bulunmuştur. Alan bilgisi faktörü için .92, Mesleki yeterlik faktörü için .92, Ahlaki yapı faktörü için .97, Sosyal beceri ve iletişim gücü faktörü için .91, Genel kültür faktörü için .90, Kişisel bakım ve temizlik faktörü için .88 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi