TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: Anne-Babalar

11 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Aile Yılmazlık Ölçeği

Kaner, S. ve Bayraklı, H. (2010). Aile Yılmazlık Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliği ve güvenirliği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 11(2), 47-62.

Ana-Babalar İçin Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği

Erman, Ö. ve Güven, Ö. (2011). Beden Eğitimi Dersine Yönelik Ana-Baba Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(3), 184-196.

Anne-Babaların Akılcı Olmayan İnançları Ölçeği

Kaya, İ. (2010). Anne-babaların Akılcı Olmayan İnançları Ölçeği'nin geliştirilmesi: Psikometrik özelliklerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Çocuk Anababa İlişki Ölçeği

Akgün, E. ve Yeşilyaprak, B. (2010, Aralık). Çocuk Anababa İlişki Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(24), 44-53.

Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi

Fis, N. P., Arman, A., Ay, P., Topuzoglu, A., Güler, A. S., Imren, S. G., ... & Berkem, M. (2010). Çocuk Uyku Aliskanliklari Anketinin Türkçe geçerliligi ve güvenilirligi Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11(2), 151-160.

Conners Anababa Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş Kısa

Kaner, S., Büyüköztürk, Ş. ve İşeri, E. (2013). Conners Anababa Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş Kısa: Türkiye stardardizasyon çalışması. Noropsikiyatri Arşivi, 50(2), 100-109. https://www.dx.doi.org/10.4274/npa.y6219

Ders Dışı Sportif Etkinliklere Yönelik Ebeveyn Tutum Ölçeği

Yılmaz, A. ve Güven, Ö. (2015). Ders Dışı Sportif Etkinliklere Yönelik Ebeveyn Tutum Ölçeği. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(2), 244-259.

Ebeveyn Ateş Yönetimi Ölçeği

Cinar, N. D., Altun, I., Altınkaynak, S., & Walsh, A. (2014). Turkish parents’ management of childhood fever: a cross-sectional survey using the PFMS-TR. Australasian Emergency Nursing Journal, 17(1), 3-10. DOI: 10.1016/j.aenj.2013.10.002

Ebeveyn Yetkinlik Ölçeği

Demir, S., Gündüz, B. (2014), Ebeveyn Yetkinlik Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 309-322.

Öğretmen Olarak Anne Baba Envanteri

Bolat, E. Y., Gürsoy, F. ve Strom, R. (2016). Öğretmen Olarak Anne Baba Envanteri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 961-970.

Türkçe Ebeveyn İlgi Ölçeği

Gürbüztürk, O. ve Şad, S. N. (2010). Turkish parental involvement scale: validity and reliability studies. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 487–491. doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.049

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi