TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Orijinal Ölçek Yıl Yıllar: 2015

34 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği

Soyer Ö, Özbayır T. (2018). 3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 13, 46-64. DOI: 10.17371/UHD.2018.2.9

Akran Zorbalığında Öğrenci Savunuculuğu Ölçeği

Avşar F, Ayaz-Alkaya S. Turkish validity and reliability study of the student-advocates pre- and post-scale. J Educ Res Nurs. 2022;19(1):1-5.

Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğretim Hakkında Öğretmen Tutumları Ölçeği

Açıkgöz, D., Uluçınar-Sağır, Ş. ve Ozan, F. (2018). Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğretim Hakkında Öğretmen Tutumları Ölçek uyarlama çalışması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(11), 1-14.

Aşı Tereddüdü 5’li Likert Ölçeği

Aslan, K. T., Ay, P., Kaş, D., Tosun, F., Yürükcü, İ., Kekeç, E., Şahin, M. F., & Apaydın Kaya, Ç. (2021). Adaptation and validation of the Turkish version of the vaccine hesitancy 5 point Likert Scale. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 17 (12), 5176–5182. https://doi.org/10.1080/21645515.2021.1953347

Çocuk Presenteizm Ölçeği-Öğretmen Formu

Kanpolat, Y. E., ve Sarıçam, H. (2016, Nisan). Okul öncesi dönem özel çocuklarda presenteizm düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2016)'nde sunulan poster bildiri. Eskişehir.

Ebeveyn Okul İklimi Ölçeği

Bugay, A., Avcı, D.,ve Özdemir, S. (2018). Ebeveyn Okul İklimi Ölçeği Türkçe Formu’nun psikometrik özelliklerinin incelenmesi ve ebeveyn okul iklimi algısının cinsiyete göre belirlenmesi. Elementary Education Online, 17 (1), 70-81.

Epilepsili Çocuklarda Nöbet Öz-Yeterlik Ölçeği

Tutar-Güven, Ş. ve İşler, A. (2015). Epilepsili Çocuklarda Nöbet Öz-Yeterlik Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 52: 47-53. doi: 10.5152/npa.2015.7399

Epilepsili Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği

Mollaoğlu, M., Durna, Z. ve Bolayır, E. (2015). Türkiye’deki Epilepsili Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin (QOLIE-31) geçerlik ve güvenirliği. Nöropsikiyatri Arşivi, 52, 289-295. doi: 10.5152/npa.2015.8727

EPOCH İyi Oluş Ölçeği

Demirci, İ. ve Ekşi, F. (2015). Ergenler için beş boyutlu iyi oluş modeli: EPOCH Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerliği ve güvenirliği. Gençlik Araştırmaları Dergisi 3(3), 9-30.

Fiziksel Aktivite Mekanı Değerlendirme Ölçeği

Gümüş, H., Alay Özgül, S. ve Karakılıç, M. (2015). Fiziksel Aktivite Mekanı Değerlendirme Ölçeği (FAMDÖ): Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Journal of Sport Sciences, 26 (11), 1-8.

Gereksinim Ölçeği

Büyükçoban S., Çiçeklioğlu M., Yılmaz, N. D. ve Civaner, M. M. (2016). Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastaların Yakınları için Gereksinim Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması ve psikometrik özellikleri. Toplum ve Hekim Dizini, 31(1), 31-41.

Hemşirelerin Rol ve Yetkinlikleri Ölçeği

Çıray Gündüzoğlu, N., Akın Korhan, E., Dilemek, H.,& Uzelli Yılmaz, D. (2017). Hemşirelerin Rol Ve Yetkinlikleri Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, içinde (ss. 345). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Hipnoza Yönelik Tutum ve İnanç Ölçeği (VSABTH-C)

Koçak, A. (2023) Hipnoza yönelik tutum ve inanç ölçeğinin(VSABTH-C) türkçeye uyarlaması ve geçerlilik-güvenirlik çalışması (Tez No. 804642) [Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği

Erkorkmaz, Ü., Zengin, H., Topal, S.,& Çınar, N. (2017). İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, içinde (ss. 152). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi .

İntihar Bilişleri Ölçeği

Yiğit, M. G. ve Yiğit, İ. (2017). İntihar Bilişleri Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Nesne Psikoloji Dergisi, 5(11), 363-383.

Kariyer Hedef Tutarsızlık Ölçeği

Yam, F. C., Alkın, S. ve Barut, Y. (2020). Kariyer Hedef Tutarsızlık Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İş ve İnsan Dergisi, 7(1), 23-32. https://doi.org/10.18394/iid.629970

Kolektif Öğretmen Yeterliği Ölçeği

Erdoğan, U. ve Dönmez, B. (2015). Kolektif Öğretmen Yeterliği Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 21(3), 345-366. 10.14527/kuey.2015.013

Kurumsal Kaynak Planlama Kullanıcı Kabul Değeri

Çark, Ö., & Marşap, A. (2019). Kurumsal kaynak planlama kullanıcıları açısından sistemin faydalarını etkileyen faktörler. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 54(2), 992-1013. http://dx.doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.05.1127

Manevi Bakım Verme Ölçeği

Çoban, G.İ., Şirin, M.,& Yurttaş, A. (2017). Reliability and validity of the Spiritual Care-Giving Scale in a Turkish population. Journal of Religion and Health, 56 (1), 63-73.

Matematiğe Yönelik Başarı Duyguları Ölçeği

Takunyacı, M., & Karadağ, B. (2020). Ergenlik Öncesi Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Başarı Duyguları Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 6(4), 206-218.

Miller-Belirtilerin Adli Değerlendirme Ölçeği

Keyvan, A., Ger, M. C., Ertürk, S. G. ve Türkcan, A. (2015). Miller-Belirtilerin Adli Değerlendirme Ölçeği (M-Fast) Türkçe Formu’nun geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 52, 296-302. doi: 10.5152/npa.2015.7587

Öğretme Motivasyonu Ölçeği

Güzel-Candan, D. ve Evin-Gencel, İ. (2015). Öğretme Motivasyonu Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlama çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 72-89.

Okul Çocuklarına Yönelik Yaralanma Tutum Ölçeği

Koca, B., ve Uysal-Toraman A. (2019). Okul Çocuklarına Yönelik Yaralanma Tutum Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisİ, 12(1), 57-66.

Okul Örgütlerinde Paylaşılan Liderlik Ölçeği

Aslan, M. ve Ağıroğlu-Bakır, A. (2015). Okul Örgütlerinde Paylaşılan Liderlik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 21(1), 1-24. 10.14527/kuey.2015.001

Öz Eleştirel Ruminasyon Ölçeği

Kocalar, H. E. (2019). Öz Eleştirel Ruminasyon Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi ve üniversite öğrencilerindeki mükemmeliyetçilik ile akademik erteleme ilişkilerinde öz eleştirel ruminasyonun aracılık rolü. (Tez No. 599658) [Yüksek Lisans tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi