TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
60 Sağlık Bilimleri » 640 Hemşirelik


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Soyer Ö, Özbayır T. (2018). 3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 13, 46-64. DOI: 10.17371/UHD.2018.2.9


Geliştiren/Uyarlayan
Özlem SOYER, Türkan Özbayır


Yıl
2018


Kaynak Adı
3S AMELİYATHANE BASINÇ YARASI RİSK TANILAMA ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI


Dergi
Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi


Cilt
2018


Sayı
3


Sayfa Aralığı
46-64


Link:
http://www.khsdergisi.com/dergi/3s-ameliyathane-basinc-yarasi-risk-tanilama-olcegi-8217nin-turkce-8217ye-uyarlanmasi20180827081519.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
10.17371/UHD.2018.2.9


Sorumlu Yazar
Özlem SOYER


İletişim
ozlemm_soyer@hotmail.com


Ölçülen Özellikler
Basınç Yarası Riski


Alt Boyutlar
ameliyat öncesi aktivite durumu, ameliyat pozisyonu, ameliyat süresi, ameliyattaki kanama miktarı, ameliyattaki stres, ameliyattaki vücut ısısı, boy/kilo oranı, cildin stres durumu, tüm vücuttaki cildin durumu


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

9 madde


Kimlere Uygulanabilir
Ameliyat olan Hastalar


Derecelendirme
Dörtlü likert türü bir ölçektir. Ölçeğin maddeleri bir ile dört puan arasında değişmektedir.


Ölçek Puanlaması

Ölçek maddelerinin her birinden alınan puanlar toplanarak ölçek
toplam puanı elde edilmektedir. Ölçekten alınan puan en az dokuz en çok otuz altı puandır.


Ölçek Değerlendirmesi

23 puan ve üstü basınç yarası riski oluşturmaktadır.


Çeviri Süreci

3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nin dil uyarlaması yapılırken geri çeviri yöntemi uygulanmıştır. Anadili Türkçe olan profesyonel iki uzman dilbilimciden biri 3S Ameliyathane
Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’ni Türkçe’ye çevirmiştir. Diğer dilbilimci ise, bu Türkçe’ye çevrilen 3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’ni İngilizce’ye çevirmiştir. Bu çeviriyi, iki dilbilimci ve araştırmacılar bir araya gelerek özgün dildeki aslı ile karşılaştırıldı. Farklılık gösteren maddelerin Türkçe’leri yeniden gözden geçirildi.
Oluşturulan Türkçe Form hemşirelik alanında sekiz uzman öğretim üyesi uzman öğretim üyesi tarafından değerlendirildi ve gerekli düzeltmeler yapılarak ölçeğe son şekli verildi.


Geçerlik

Dil geçerliği sağlanan 3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nin kapsam geçerliğinin değerlendirilmesinde görüş vermeyi
kabul eden on uzmana değerlendirilmek üzere sunuldu. Görüş veren uzmanlar, hemşirelik alanında sekiz öğretim üyesi ve en az 5 yıllık deneyimi olan iki hemşireden oluşmaktadır. Uzman görüşleri doğrultusunda kapsam geçerlik indeksi hesaplandı. 3S Ameliyathane
Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nin maddeleri arasındaki kapsam geçerlik indeksi 0,80-1,00 arasında, ölçeğin kapsam geçerlik indeksi ise 0.80 olarak bulundu.
Yapı geçerliğinde alıcı işlem karakteristik eğrileri çizilen ölçeklerin duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif tahmin etme değerleri sırasıyla,
3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nde (kesme noktası >23) %50.0, %100.0, %100.0, %95.8; Braden Basınç
Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nde (kesme noktası ≤21) %100.0, %50.0, %14.8, %100.0 bulundu.


Güvenirlik

3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nin iç tutarlılık kapsamında hesaplanan Cronbach α güvenilirlik katsayısı 0.68 olarak bulundu. Ölçeği oluşturan maddelerin ölçeğin bütünü ile ne derecede ilişkili olduğunu ortaya koyan madde-toplam puan
korelasyonunda tüm maddelerin korelasyon katsayıları 0.38 ile 0.67 arasında ve p<0.001 olarak bulundu.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
3S Intraoperative Risk Assessment Scale of Pressure Sore


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

GAO, X.L., HU, J.J., MA, Q., WU, H.Y., WANG, Z.Y., LI, T.T., et al., (2015). Design and Research on Reliability-Validity for 3S Intraoperative Risk Assessment Scale of Pressure Sore. Journal of Huazhong University of Science and Technology [Medical Sciences], 35(2): 291-294
doi: 10.1007/s11596-015-1426-1


Orijinal Ölçek Yazarlar
et al., GAO, H.Y., HU, J. J, Li, MA, Q., T.T., Wang, WU, X.L., Z.Y.


Orijinal Ölçek Yıl
2015


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
Design and Research on Reliability-Validity for 3S Intraoperative Risk Assessment Scale of Pressure Sore


Orijinal Ölçek Link:
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11596-015-1426-1


Orijinal Ölçek DOI
10.1007/s11596-015-1426-1


Orijinal Ölçek Dergi
Journal of Huazhong University of Science and Technology


Orijinal Ölçek Cilt
35


Orijinal Ölçek Sayı
2


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
291-294


Orijinal Ölçek Geçerlik

Orijinal ölçeğin kapsam geçerlik indeksi 0.92, Açıklayıcı faktör analizinde maddeler üç faktörde toplanmıştır ve faktör yükleri 0.596’dan yüksektir.


Orijinal Ölçek Güvenirlik

Cronbach α değeri 0.71’dir. Açıklanan toplam varyans %64.63’tür.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi