Zekâ Oyunlarına Yönelik Tutum Ölçeği (ZOTÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Kurupınar, A. & Aydoğan, Y. (2020). Zekâ Oyunlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin (ZOTÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies - Education, 15(6), 4383-4400. https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.46454

DOI: 
https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.46454
Sorumlu Yazar: 
Abdulhamit Kurupınar
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

1. Zekâ oyunlarıyla ile ilgili eğitim almak isterim.
2. Zekâ oyunları kişileri sosyalleştirmez.
3. Zekâ oyunlarının resmi kurumlarca desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.
8. Zekâ oyunu oynadığımda çabuk sıkılırım.
9.Her okulda zekâ oyunlarının oynanacağı ortam (atölye, boş sınıf, oyun alanı, koridor vb.) olması gerektiğini düşünüyorum.
16. Boş zamanlarımda çevremdekilerle (arkadaş, öğrenci, aile vb.) zekâ oyunları oynarım.
20. Başladığım bir zekâ oyununu bitiremem.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
1= Kesinlikle Katılmıyorum–2= Katılmıyorum- 3= Kararsızım- 4= Katılıyorum 5= Tamamen Katılıyorum
Ölçeğin Puanlaması: 

Olumsuz Tutum; 2-4-6-8-11-14-15-18-19-20 ve 22. maddelerden alınan puanların toplanmasıyla,
Olumlu Tutum; 1-3-5-7-9 ve 13. maddelerden alınan puanların toplanmasıyla,
Davranışsal Öge; 10-12-16-17 ve 21. maddelerden alınan puanların toplanmasıyla oluşmaktadır.
Olumsuz maddeler ters puanlanmıştır.
Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 110 ve en düşük puan ise 22’dir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçeğin olumsuz ve olumlu tutum ile davranışsal öge alt faktörlerinin her biri için toplam puan alınabilmektedir. Puanların yüksekliği ya da düşüklüğü bireylerin zekâ oyunlarına ilişkin tutumunun derecesini göstermektedir. Bu sebeple ölçekten elde edilen puanlar yükseldikçe, zekâ oyunlarına yönelik tutumların olumlu olacağı söylenebilir.

Geçerlik: 

yapı geçerliğini değerlendirmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Analize göre χ2/df =2.45 değeri ile iyi uyum verdiği görülmüştür. Yapının RMSEA (0.066) değeri uyum indeksi ile mükemmel kabul edilirken, NFI (.93), CFI (.96) ve AGFI’nin (0.85) kabul edilebilir uyuma, GFI’ninise (.88) zayıf uyuma sahip oldukları görülmüştür. Uyum indeksleri toplu değerlendirildiğinde ise ulaşılan yapının genel olarak iyi düzeyde uyum sergilediği söylenebilir.

Güvenirlik: 

üç faktörlü 22 maddelik ölçeğin tamamına yönelik ulaşılan Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .89 olarak tespit edilmiştir. Olumsuz tutum, olumlu tutum ve davranışsal öge alt faktörlerinin Cronbach Alfa güvenirlik katsayılarının .86, .89 ve .81 olduğu görülmüştür. Güvenirlik için .70 ve üzeri değerler yeterli olarak değerlendirilmektedir (Nunnally, 1978). Buna göre elde edilen Cronbach Alfa değerleri değerlendirildiğinde ölçeğin kabul edilebilir seviyede güvenilir olduğu söylenebilir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi