Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Ailelerinin Memnuniyeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Tastan, S., Iyigun, E., Ayhan, H., Kılıckaya, O., Yılmaz, A. A., & Kurt, E. (2014). Validity and reliability of Turkish version of Family Satisfaction in the Intensive Care Unit. International Journal of Nursing Practice, 20(3), 320-326.

DOI: 
10.1111/ijn.12153
Sorumlu Yazar: 
Sevinc Tastan
İletişim: 
Alt Boyutlar: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek 24 madde ve 3 faktörden oluşmaktadır.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert Tipi 1-Mükemmel, 2-İyi, 3-Fena değil, 4-İyi değil, 5-Zayıf
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puanlar 24 ile 120 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Çeviri Süreci: 

Çalışmalara başlamadan önce ölçeğin sahibi ile iletişime geçildi ve gerekli izinler alındı. İlk olarak iki uzman ölçeği Türkçeye çevirdi. Daha sonra bu çeviriler başka iki farklı uzman tarafından İngilizceye çevrildi. Bu iki ölçek uzmanlar tarafından değerlendirildi ve anlamsal olarak aralarında fark olmadığına karar verildi. Türkçe çevirinin uygunluğunu belirlemek için iki anestezi uzmanı ve iki yoğun bakım hemşireler değerlendirme sürecine katıldı ve buna göre onayladı.

Geçerlik: 

Yapı geçerliği faktör analiz kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçeğin 24 madde ve 3 faktörden oluştuğu tespit edilmiştir

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık: Ölçeğin iç tutarlılığını incelemek amacıyla Cronbah Alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin türkçe versiyonunun tamamı için Cronbach Alfa α =.95 olarak , ölçeğin Bakım bileşeni için α=.96, Karar verme bileşeni için alfa α=.77, Bilgi bileşeni için alfa α=.92 olduğundan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Ailelerinin Memnuniyeti Ölçeği ölçeğinin yeterli güvenirlik katsayısına sahip olduğu bulunmuştur.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Family satisfaction in the intensive care unit
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi