TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 185 Sağlık Psikolojisi

516 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

13-24 Aylık Bebek Yaşam Kalitesi Ölçeği

Bilginer, Ç., Demirci Y., Şahin, K., Karadeniz, S. ve Beyhun, N. (2022). PedsQL 13-24 Aylık Bebek Yaşam Kalitesi ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirliği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 29(2), 107 – 115. https://doi.org/10.4274/tjcamh.galenos.2021.92063

14 Maddeli Akdeniz Diyeti Uyum Ölçeği

Bekar, C., Goktas, Z. (2023). Validation of the 14-item mediterranean diet adherence screener. Clinical Nutrition ESPEN, 53, 238-243. https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2022.12.026

6-12 Yaş Juvenil Romatoid Artritli Çocuklar İçin Okul Yaşam Kalitesi Ölçeği

Akgün-Kostak, M. (2003). 6-12 yaş Juvenil Romatoid Artritli Çocuklar için Ökul Yaşam Kalitesi Ölçeğinin geliştirilmesi(Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

7-18 Yaş Gurubu Çocuk Kanser Hastaları İçin Yaşam Kalitesini Değerlendirme Ölçeği

Öztürk, G. (2008). 7-18 Yaş Çocuk Kanser Hastaları İçin Yaşam Kalitesi Değerlendirme Ölçeğinin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Adölesanlar için Sağlıklı Yaşam Tarzı İnanç Ölçeği

Kudubeş, A. A., & Bektas, M. (2020). Psychometric properties of the Turkish version of The Healthy Lifestyle Belief Scale for Adolescents. Journal of Pediatric Nursing. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.02.006

Adolesanlarda E-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği

Coşkun, S. ve Bebiş, H. (2015). Adolesanlarda e-sağlık okuryazarlığı ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gülhane Tıp Dergisi, 57 (4),378-384. http://dx.doi.org/10.5455/gulhane. 157832

Adölesanlarda Meyve ve Sebze Tüketimi Değişim Süreci Ölçeği

Erol, S., Ergün, A., & Kadıoğlu, H. (2016). Adölesanlarda meyve ve sebze tüketimi değişim süreci ölçeği Türkçe formunun güvenilirlik ve geçerliliği. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 3(2), 106-114. http://dx.doi.org/10.17681/hsp.31614

Afet Tehdidi için Psikolojik Hazırlık Ölçeği

Türkdoğan-Görgün, C., Koçak-Şen, İ., & McLennan, J. (2023). The validity and reliability of the Turkish version of the Psychological Preparedness for Disaster Threat Scale. Nat Hazards.  https://doi.org/10.1007/s11069-023-06006-w

Ağız Sağlığı Değerlendirme Aracı

Ercan-Şahin, N., & Jablonski, R. A. (2019). Psychometric properties of the oral health assessment tool Turkish version. Cukurova Medical Journal, 44, 513-520. https://doi.org/10.17826/cumj.567995.

Ağrı Felaketleştirme Ölçeği

Süren, M., Okan, I., Gökbakan, A. M., Kaya, Z., Erkorkmaz, Ü., Arici, S., Karamani S., & KAHVECİ, M. (2014). Factors associated with the Pain Catastrophizing Scale and validation in a sample of the Turkish population. Turkish journal of medical sciences, 44(1), 104-108. doi: 10.3906/sag-1206-67

Ağrı İnançları Ölçeği

Sertel- Berk, Ö. (2006). Kronik ağrı yaşantısı ve ağrı inançları: Ağrı İnançları Ölçeği'nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ağrı Korkusu Ölçeği-III

Ünver, S., ve Turan, F. N. (2018). Ağrı Korkusu Ölçeği-III’ün Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Agrı/Pain, 30(1), 18-27. doi: 10.5505/agri.2017.62681

AIDS İle İlgili Damgalama Ölçeği

Bahar, Z., Cal, A., Beser, A., Cavusoglu, F., Deveci, A., Badur, S., & Bahar, I. H. (2022). A study on the adaptation of the HIV/AIDS‐related Stigma Scale into Turkish. Perspectives in Psychiatric Care, 58(2), 509-517. https://doi.org/10.1111/ppc.12984

Aile Bireyinize Yardımcı Olmaya Gösterdiğiniz Tepkiler Ölçeği

Uğur, Ö. (2006). Onkoloji hastasına evde bakım verenlerin bakım yükünün incelenmesi. (Doktora tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği

Kabaklıoğlu, T, M. (1991). Bipolar bozukluk tanılı hastaların çocuklarında psikopatolojİ (Tıpta Uzmanlık tezi). Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir.

Aile Planlamasına Yönelik Tutum Ölçeği

Örsal, Ö. (2006). Ankara belediye sınırları içinde yaşayan bireylerin aile planlamasına yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aile Sağlık Davranış Ölçeği

Öztürk, G., & Kolcu, M. (2023). Are child and parent health behaviors associated with childhood obesity? A descriptive and methodological study. Journal of pediatric nursing, 72, 99–105. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2023.07.010

Aileye Etki Ölçeği

Bek, N., Simsek, I. E., Erel, S., Yakut, Y., & Uygur, F. (2009). Turkish version of Impact on Family Scale: A study of reliability and validity. Health and Quality of Life Outcomes, 7(4), 1-7. doi:10.1186/1477-7525-7-4

Akdeniz Diyet Kalitesi Ölçeği

Şahingöz, S. A., Özgen, L., & Yalçın, E. (2019). Akdeniz Diyet Kalitesi Ölçeğinin (Mediterranean Diet Quality-KIDMED) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. In Proceedings Book of 5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life & Sport, (pp. 1078-1088). Malatya Turgut Ozal University Scientific Publication.

Algılanan Damgalama Ölçeği

Aydemir, N., Kaya, B., & Yıldız, G. (2018). Development of the Perceived Stigma Scale and the concealment of epilepsy scale for the Turkish population. Epilepsy & Behavior, 80, 1-4. DOI: 10.1016/j.yebeh.2017.11.032

Algılanan Esenlik Ölçeği

Memnun, S. (2006). Algılanan Esenlik Ölçeğinin (Perceived Wellness Scale) geçerlilik ve güvenilirlik çalışması ve beden eğitimi öğretmenlerinin esenlik algıları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Alkol Bağımlılığı Sorunu Olanların Çocuklarının Yaşamsal Rolleri Ölçeği

Küliğ, D., Engin, E. (2017). Alkol Bağımlılığı Sorunu Olanların Çocuklarının Yaşamsal Rolleri Ölçeği’ nin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bağımlılık Dergisi, 18 (3), 88-96.

Alopesi Yönetim Ölçeği (AYÖ)

Akbal-Ateş, S. (2011). Kemoterapiye bağlı alopesi algısı ve yaşam kalitesi (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ameliyata Özgü Kaygı Ölçeği

Karanci, A. N. ve Dirik, G. (2003). Predictors of pre and postoperative anxiety in emergency surgery patients. Journal of Psychosomatic Research, 55, 363– 369.

Ampute Vücut İmajı Ölçeği

Bayramlar, K., Bumin, G., Yakut, Y., ve Şener, G. (2007). Ampute Vücut İmajı Ölçeği (Amputee Body Image Scale -ABIS) Türkçe uyarlamasının geçerliği. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 18(2), 79-83.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi