TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: 18 Yaş Üstü Yetişkinler

106 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

A Sosyal Beceri Ölçeği-80

Tatar, A., Özdemir, H., Dindar-Haşlak, F., Atsızelti, Ş., Özüdoğru, M. T., Çavuşoğlu, F., ... Uyğur, G. (2018). Yetişkinler için A Sosyal Beceri Ölçeği'nin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(68), 69-88.

Adli Muhasebe -I- Ölçeği

Akatak, A. (2021). Adli muhasebe kapsamında hilelerin incelenmesi üzerine bir araştırma [Doktora Tezi]. Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.

Ahlaki Kimlik Ölçeği

Kürüm, B. & Ekşi, H. (2022). Kimlik kavramına ahlaki bir bakış: Ahlaki kimlik ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 20(43), 135-167. https://doi.org/10.34234/ded. 1055143

Allen Bilişsel Seviye Tarama

Kaya-Ozturk, L., Bumin, G., Ozturk, E., & Akyurek, G. (2022). Investigation of the validity and reliability of the Turkish adaptation of Allen Cognitive Level Screen-5 (ACLS-5) with ındividuals with schizophrenia. Occupational Therapy in Mental Health, 1-17. https://doi.org/10.1080/0164212X.2022.2135671

Astım Kontrol Algısı Ölçeği

Koçak, Z., & Gönderen-Çakmak, H. S. (2023). Turkish validity and reliability study for the Perceived Control of Asthma Questionnaire. Journal of Asthma, 60(4), 835-842. https://doi.org/10.1080/02770903.2023.2185156

Azimli Umut Ölçeği

Ekşi, H. ve Başol, T. (2023). Azimli umut ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. 6. Uluslararası Palandöken Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Erzurum, Türkiye.

Bağışlama ve Bağışlama Olasılığı Ölçeği

Ulus, L., & Aksoy, A. B. (2017). Forgiveness and Forgiveness Probability Scales: Validity and Reliability Study of Turkey. NeuroQuantology, 15(4).50-55.

Barratt Dürtüsellik Ölçeği Kısa Formu

Tamam, L., Güleç, H. ve Karataş, G. (2013). Barratt Dürtüsellik Ölçeği Kısa Formu (Bıs-11-Kf) Türkçe uyarlama çalışması. Noropsikiyatri Arşivi, 50(2), 130-134. doi: 10.4274/npa.y 6296

Beden İşlevselliğini Takdir Ölçeği

Ekşi, H. ve Narin, Ş. (2023). Beden İşlevselliğini Takdir Ölçeği: Bir ölçek uyarlama çalışması. I. Drobot (Ed.), 6.Uluslararası Antalya Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Kongresi (s. 824-830). Liberty Academic Publishers.

Bilişsel Esneklik Ölçeği

Çelikkaleli, Ö. (2014). Bilişsel Esneklik Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirliği. Eğitim ve Bilim, 39(176) 339-346.

Bilişüstü Yetiler Envanteri

Aydın, U. ve Ubuz, B. (2010). Bilişüstü Yetiler Envanteri’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlilik çalışması. Eğitim ve Bilim, 35(157), 30-45.

Bireysel Sosyal Sorumluluk Ölçeği

Eraslan, L. (2011). Bireysel Sosyal Sorumluluk Ölçeğinin (BSS) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Aile ve Toplum 7(24), 81-91.

Boratav Depresyon Tarama Ölçeği

Boratav, C. (2003). Boratav Depresyon Tarama Ölçeği (Bordepta): Epidemiyolojik çalışmalar ve birinci basamak sağlık hizmetinde depresyonu tanımaya duyarlı bir ölçek. Türk Psikiyatri Dergisi, 14(3), 172-183.

Çatışma Çözme Stilleri Envanteri

Karacan-Özdemir, N., Erten-Tatlı, C., Özbay, Y., Akbaş, U., Hatipoğlu-Sümer, Z., Akçabozan-Kayabol, N. B., Çağ, P., Aydın, G., Eker-Durmuş, E. (2023). Development of Marital Conflict Areas Index and the Conflict Styles Inventory: Reliability and validity studies. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar – Current Approaches in Psychiatry, 1 (5), 74-86. Doi: 10.18863/pgy.1219673

Champion’un Sağlık İnanç Modeli Ölçeği

Pınar, G. Öksüz, E., Beder, A. ve Özhan Elbaş, N. (2011). Testis Kanseri Taramalarında Champion’un Sağlık İnanç Modeli Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının güvenirlik ve geçerliliği. Tıp Araştırmaları Dergisi, 9(2), 89-96.

Çocukluk Çağı Olumlu Yaşantılar Ölçeği

Gunay Oge, R., Pehlivan, F. Z. & Işıklı, S. (2020). Validity and reliability of the Benevolent Childhood Experiences (BCES) Scale in Turkish. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 33,146-154. https://dx.doi.org/10.14744/DAJPNS.2020.00074

Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği

Özer, Ö., Altınok, A., Yöntem, M. K. ve Bayoğlu, F. (2017). Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches İn Psychiatry, 9(1), 13-30.

Değerler Ölçeği

Dilmaç, B.., Arıcak, O.T., & Cesur, S. (2014) A Validity and Reliability Study on the Development of the Values Scale in Turkey. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(5), 1661-1671

Depreme Yönelik Tutum Ölçeği

Karaşin, Y., Filiz, M. ve Karagöz, Y. (2023). Depreme yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Afet ve Risk Dergisi, 6(2), 548-561.

Depremin Psikolojik Maruziyet Etkisi Ölçeği

Filiz, M., Karagöz, Y. ve Karaşin, Y. (2023) Depreme Maruz Kalan Bireylerin Psikolojik Etkilerini Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (33), 236-250.

Dijital Bağımlılık Ölçeği (Dijitanaliz)

Dilci, T. (2019). A study on validity and reliability of Digital Addiction Scale for 19 years or older. Universal Journal of Educational Research, 7(1), 32–39. https://doi.org/10.13189/ujer.2019.070105

Dinleme Türleri Ölçeği

Kaya, M. F. (2014). Dinleme Türleri Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması, dil geçerliği ve faktör yapısının belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(3), 323-342.

Düşünsel (Manevi) İyi Olma Ölçeği

Sarıçam, H. (2014). Düşünsel (Manevi) İyi Olma Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özellikleri. YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Sciences (YICER-2014) September 01-03, 2014, Istanbul, Turkey.

Duygusal Okuryazarlık Becerisi Ölçeği

Alemdar, M. & Anılan, H. (2020). The Development and Validation of the Emotional Literacy Skills Scale. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(2) , 258-270. DOI: 10.33200/ijcer.757853

Duygusal ve Sosyal Başa Çıkma Olarak Harcama Ölçeği

Arman, E. ve Ekşi, H. (2022). Duygusal ve Sosyal Başa Çıkma Olarak Harcama Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik yönden incelenmesi. M. Talas (Ed.), VII. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi Bildirileri Kitabı içinde (s.722-735). Iksad Global Publications .

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi