Uzlaşma Eğilimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Bildiri
Kaynak/Referans: 

Hamedoğlu, M. A., Akın, A., Civan, S., Celik, E., İlbay, A. B. Akkaya, O., & Kaya, Ç. (2013, December). The validity and reliability of the Turkish version of the Willingness to Compromise Scale. Paper presented at the 2nd International Chaos, Complexity and Leadership Symposium (ICCLS 2013), Ankara, Turkey.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Ölçülen Özellikler: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5’li Likert derecelendirme (1) Kesinlikle Katılmıyorum (2) Katılmıyorum (3) Kararsızım (4) Katılıyorum ve (5) Tamamen Katılıyorum
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Geçerlik
Yapı geçerliği. Yapı geçerliği için 295 üniversite öğrencisinden elde edilen verilere uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin orijinal formundaki gibi tek boyutlu ve 9 maddeden oluşan modelin uyum indeksi değerleri x²= 26.81, sd= 26, RMSEA= .022, CFI= 1.00, IFI= 1.00, SRMR= .057 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Güvenirlik
İç tutarlılık. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .85 olarak bulunmuştur.
Madde analizi. Yapılan analiz sonuçlarına göre ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyonları .30 ile .65 arasında sıralanmaktadır.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Willingness to Compromise Scale
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Wee, S. (2013). Development and Initial Validation of the Willingness to Compromise Scale. Journal of Career Assessment, 21(4), 487-501.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi