Temel Fen Okuryazarlık Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Yolagiden, C. (2017). Öğretmen adaylarının fen öğrenme becerisi, fen okuryazarlığı ve sosyobilimsel konulara yönelik tutumları arasındaki ilişkinin araştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Ümit Duruk
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Yapılan ilk doğrulayıcı faktör analizinin uyum
indekslerine bakıldığında değerlerin kabul edilebilir değer sınırları içinde olduğu
belirlenmiĢtir (χ2 / sd= 4.55, NNFI = 0.96, CFI = 0.96, RMSEA = 0.08, PGFI = 0.68,
PNFI = 082.).

Güvenirlik: 

Fen öğrenme becerisi ölçeğinde güvenirlik katsayısı Cronbach Alpha
0.93 olarak hesaplanmıĢtır. Fen öğrenme becerisi ölçeğinde güvenirlik katsayısı
Cronbach Alpha “bilimsel sorgulama” alt boyutu için 0,88; “iletiĢim” alt boyutu için
0,89 olarak belirlenmiĢtir. Cronbach‟s Alpha katsayılarından ölçeğin güvenilir olduğu
Ģeklinde yorumlanabilir

Orijinal Form

Orijinal Kaynak Türü: 
Tez
Orijinal Form Geçerlik: 

Yapılan ilk doğrulayıcı faktör analizinin uyum
indekslerine bakıldığında değerlerin kabul edilebilir değer sınırları içinde olduğu
belirlenmiĢtir (χ2 / sd= 4.55, NNFI = 0.96, CFI = 0.96, RMSEA = 0.08, PGFI = 0.68,
PNFI = 082.).

Orijinal Form Güvenirlik: 

Fen öğrenme becerisi ölçeğinde güvenirlik katsayısı Cronbach Alpha
0.93 olarak hesaplanmıĢtır. Fen öğrenme becerisi ölçeğinde güvenirlik katsayısı
Cronbach Alpha “bilimsel sorgulama” alt boyutu için 0,88; “iletiĢim” alt boyutu için
0,89 olarak belirlenmiĢtir. Cronbach‟s Alpha katsayılarından ölçeğin güvenilir olduğu
Ģeklinde yorumlanabilir

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi